Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelun mallinnus ja partneripilotti

Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelu ja sen mallinnus aloitettiin yhteissuunnittelulla hankkeen viiden partneriyrityksen kanssa. Tapaamisissa suunniteltiin jokaiselle partnerille palvelumalli, joka vastasi yrityksen osaamisen kehittämistarpeisiin. Suunnitelmia testattiin kahden partnerin kanssa. Testatuista malleista jatkokehitettiin pk-yrityksille sopiva palvelu.

InfoCare Oy:n kanssa tehdyssä pilotissa järjestettiin Innostu opiskelemaan -info 2.4.2020 ja siihen osallistui 12 työntekijää yrityksestä. Verkkotilaisuudessa käytiin läpi osaamisen kehittämisen hyötyjä, tutustuttiin oppisopimusopiskeluun ja esiteltiin osallistujien työtehtäviin sopivia tutkintoja ja osatutkintoja. Infon innostuneiden kanssa syvennettiin osaamisen kehittämisen polkujen suunnittelua yksilökeskusteluin. Pilottiin osallistuneiden palautteen mukaan info koettiin hyödylliseksi. Se innosti osaamisen kehittämiseen ja kaikki vastanneet suosittelivat vastaavaa kollegoilleen. Etenkin eri tutkintojen esittely koettiin hyödylliseksi.

Partneripilottien lisäksi tämän palvelun mallinnuksessa hyödynnettiin Kasvudiilin 1 kokemuksia.  Niiden mukaan henkilöstön riittävä ja ajantasainen osaaminen on yrityksen kasvun edellytys ja työntekijöiden osaamisen kehittyminen on myös sosiaalinen investointi.  Ammatillisen osaamisen kehittäminen toteuttaa inklusiivisen kasvun mallin hyvin.