teemakoulutukset

Johtaminen: Johda itseäsi!

Tunnistatko näkemyksesi itsestäsi, luontaisen toimintatapasi toimia tai vahvuutesi? Mistä tiedät, onko osaamisesi parhaassa käytössä? Tämä ratkaisee pitkälti sen, oletko tyytyväinen ammattiisi tai nykyiseen työhösi. Ota selvää, mikä on sinulle luontaista tai miten voisit käyttää vahvuuksiasi parhaiten nykyisessä työssäsi.

Omien taipumusten ymmärtäminen mahdollistaa vahvemman itseohjautuvuuden niin työssä kuin yksityiselämässäkin. Työn murroksen ja digitalisaation haastaessa työtä ja elämää, korostuu ihmisen eheys ja itsetuntemus, oma-aloitteisuus ja työn merkitys. Itseohjautuvuus, itsensä johtaminen on tämän ajan keskeinen kansalaistaito, jota tarvitaan niin työssä, yksityiselämässä kuin perheessäkin.

Kenelle

Sinulle, joka haluat saada nykyistä enemmän aikaan vähemmällä energialla. Voit toimia missä tahansa roolissa työyhteisössä: johtajana, esimiehenä, asiantuntijana ja työntekijänä.

Hyödyt

Kehittymällä taitavaksi omajohtajaksi

  • opit tuntemaan itsesi ja tyylisi tehdä töitä
  • osaat asettaa oikeat tavoitteet
  • osaat priorisoida ja jaksottaa työpäivät fiksusti

Työnantajalle taitava itsensä johtaminen tarkoittaa parasta mahdollista tyyppiä työssään: hän on osaava, motivoitunut, aikaansaava ja hyvinvoiva. 

Taitava omajohtaja tuntee itsensä ja tyylinsä tehdä työtä, hän osaa asettaa oikeat tavoitteet, priorisoida työtehtävät ja jaksottaa työpäivät fiksusti. Työnantajalle taitava itsensä johtaminen tarkoittaa parasta mahdollista tyyppiä työssään: hän on osaava, motivoitunut, aikaansaava ja hyvinvoiva. 

Sisältö

Kolme pääteemaa ovat

  • tunne itsesi
  • viisaan työnteon taidot
  • miten jaksan työssäni

Itsensä johtaminen on itsensä laajaa tuntemista, itseluottamusta, psyykkisiä työ- ja arkitaitoja, älykästä työskentelyä sekä kykyä pitää itsestä kokonaisvaltaisesti hyvää huolta.  Taitava omajohtaja tietää arvonsa, tavoitteensa ja vahvuutensa sekä uskaltaa hyödyntää niitä. Hän elää rohkeasti kunnioittaen omia arvojaan, tekee valintoja ja priorisoi, ei lannistu, vaan jopa motivoituu vaikeuksista. Hänellä on hyvät psyykkiset työ- ja arkitaidot. Hän ottaa vahvan vastuun elämästään, työstään ja onnellisuudestaan. Tärkeintä kaikista – hän osaa luoda viisaasti tasapainon työn ja yksityiselämän välille, mikä onkin perusta hyvälle elämälle.

Toteutustapa

Verkko-opetus (videoita, opiskelumateriaalia, verkkotehtäviä) ja neljä lähiopetuskertaa.

Aika ja paikka

Toteutusajankohta on 21.11.–19.12.2019. Neljä lähiopetuskertaa pidetään Laurean Tikkurilan kampuksella (Ratatie 22, Vantaa).

Lähitapaamiset ovat:

  • 21.11. klo 8.30 – 9.45
  • 27.11. klo 8.30 – 9.45
  • 10.12. klo 8.30 – 9.45
  • 19.12. Klo 8.30 – 9.45                            

Aamukahvit ovat tarjolla klo 8.00 alkaen.

Ilmoittautuminen

Mukaan otetaan mukaan 10 henkilöä ja ryhmä pyritään koostamaan samantyylistä työtä tekevistä henkilöistä.

Kuka kouluttaa?

Sanna Puhakka toimii johtajuuden ja työyhteisötaitojen lehtorina Laureassa. Sanna on työskennellyt myös paljon eri työyhteisöissä sisäisenä valmentajana ja huomannut tätä kautta, että itsensä johtamisen kautta monet työyhteisön, johtajuuden ja työn tuloksellisuuden ongelmat ratkeavat. Tärkeintä työn tuloksellisuuden ja työssä viihtyvyyden kannalta on itseohjautuvuuden tukeminen sekä henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sparraus.