teemakoulutukset

Lean: Lean-perusteet

Onko yrityksessäsi tarvetta kehittää prosesseja? Tuleeko kustannustehokkuutta parantaa? Saat kurssin aikana käsityksen Leanista ja siihen liittyvistä vaatimustasoista. Lean johtamisfilosofiassa on kyse yrityksen ja sen prosessien systemaattisesta kehittämisestä. 

Kenelle

Sinulle, joka työskentelet missä tahansa roolissa yrityksessä ja haluat kehittää itseäsi, yritystäsi tai työsi prosesseja sekä innostaa muita toimijoita työyhteisössäsi kehittämään yrityksesi toimintaa systemaattisesti. Aiempaa osaamista ei vaadita. 

Hyödyt

Osallistuja   

 • saa kokonaisvaltaisen käsityksen Leanista, sen eri tasoista ja niistä työkaluista, joilla analysoidaan ja kehitetään systemaattisesti yritystä ja sen prosesseja 
 • saa käytännön työkaluja työnsä ja yrityksen kehittämiseen ja oppii systemaattisen tavan kehittää työtään ja yrityksen prosesseja.   
 • ymmärtää Lean-kehittämisen eri vaatimustasot ja mitkä asiat tulee olla kunnossa, jotta voidaan edetä seuraavalle tasolle.   

Lisäksi Lean edesauttaa työhyvinvointia ja turvallisuutta yrityksessä sekä yrityksen jokaisesta työntekijästä tulee oman työnsä kehittäjä. Leanin avulla yritys kykenee paremmin vastaamaan asiakkaiden laatuvaatimuksiin, prosessien toimivuuteen ja työympäristön kehittämiseen

Sisältö

 • Mistä Lean-filosofiassa on oikein kyse? 
 • Leanin periaatteet ja kehittäminen yrityksen eri tasoilla.  
 • 5S, työpaikan organisoinnin ja työmenetelmien standardoinnin menetelmä 
 • Visuaalinen johtaminen  
 • Vaihtelun vähentäminen ja työn vakiointi 
 • Ongelmien systemaattinen ratkaisu Leanin avulla  
 • VSM (Value Stream mapping) ja sen tavoitteet 
 • Lean-kehittämisen työkaluja  
 • Miksi prosessien kuvaaminen on Leanissa tärkeää?  
 • Lean-projektien johtamisessa huomioitavia asioita  

Toteutustapa

Neljä lähiopetuskertaa ja verkkomateriaalia, kuten työkaluja jne. liittyen luennoissa käytäviin aiheisiin. 

Aika ja paikka

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myyrmäki, Leiritie 1, Vantaa. Oppimista tukeva koulutusmateriaali ja etätehtävät ovat oppimisalustalla.  

Lähitapaamiset ovat:

 • pe 15.11. klo 9 – 10.30  
 • pe 22.11. klo 9 – 10.30 
 • pe 29.11. klo 9 – 10.30 
 • pe 13.12. klo 9 – 10.30  

Aamukahvit ovat tarjolla klo 8.30 alkaen.

Ilmoittautuminen

Mukaan mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Kuka kouluttaa?

Veikko Koljonen on kokenut yritysvalmentaja ja lehtori, joka on toiminut yli 20 vuotta yritysten kehittämis- ja valmennustehtävissä. Lean-kehittäminen on tullut hänelle tutuksi lukuisissa tuotanto- ja palveluyrityksissä, jossa on kehitetty toimintaa, parannettu kilpailukykyä ja laatua.