teemakoulutukset

Oppimaan oppiminen: Kehity oppijana

Millainen oppija olet? Etsitkö uteliaana uutta tietoa vai kehitytkö mieluummin työkavereiden kanssa suunnittelemalla? Nykyinen työelämä edellyttää uusien tietojen ja taitojen oppimista. Uuden oppimisen esteenä ei kuitenkaan usein ole ajatteluun ja muistamiseen liittyvät taidot, vaan tunteet ja asenteet.

Kenelle

Sinulle, joka olet kiinnostunut omista oppimistaidoistasi ja haluat kehittyä oppijana. Voit työskennellä missä tahansa roolissa, kuten esimiehenä, asiantuntijana tai työntekijänä.

Hyödyt

Tämän käytyäsi

 • tunnistat paremmin omaan oppimiseesi liittyviä esteitä (kielteiset tunteet, kielteiset asenteet)
 • osaat hahmottaa paremmin niitä asioita, joita haluat tulevaisuudessa oppia
 • opit, kuinka jokainen meistä voi omaksua uutta suhtautumalla asioihin innostuneesti ja rentoutuneesti
 • tiedostat, mitä aivoissasi tapahtuu, kun opit uusia asioita ja kuinka tärkeää on oppia yhdessä muiden kanssa
 • rohkaiset muita oppimaan omalla työpaikallasi.

Saat työkaluja

 • oman oppimiseen,
 • myönteisen ilmapiirin synnyttämiseen oppimista tukevaksi ja
 • oppimista tukevien ulkoisten välineiden käyttöön.

Oppimaan motivoituneet työntekijät tuovat merkittävää lisäarvoa yritykselle. 

Sisällöt

Pääteemoja ovat

 • Mitä oppiminen on? Mitä aivoissa tapahtuu, kun ihminen oppii? Millainen oppija itse olet?
 • Omien oppimisesteiden tunnistaminen ja niiden voittaminen
 • Oman oppimisen motivointi. Omien oppimistavoitteiden asettaminen
 • Oppimisen materiaaliset (Internet, kirjat, digitaaliset oppimisympäristöt) ja sosiaaliset tuet.
 • Työpaikan myönteisen oppimisilmapiirin luominen

Toteutustapa ja aika

Toteutetaan kokonaan verkossa 9.12.2019 – 10.1.2020 välisenä aikana.

Ilmoittautuminen

Mukaan mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä viisitoista osallistujaa.

Ketkä kouluttavat?

Lehtori Marilla Kortesalmi on toiminut opettajana ja kouluttajana yli kymmenen vuotta. Hän on tutkinut oppimista eri näkökulmista ja kokeilee innokkaasti erilaisia tapoja parantaa oppimista.

Yliopettaja Jyrki Suomala on toiminut opettajana ja tutkijana useissa korkeakouluissa Suomessa ja Yhdysvalloissa. Häntä kiinnostavat erityisesti uuden oppiminen, luovuus ja ihmisen käyttäytyminen. Hän on ohjannut oppimista ala-asteella, korkeakouluissa ja yrityksissä.