teemakoulutukset

Teknologia ja digitalisaatio: Teknologian ymmärtäminen liiketoiminnassa

Digitalisaatioon panostavat yritykset pärjäävät parhaiten markkinoilla. Jotta yrityksen henkilöstö osaa hyödyntää digitalisaation mahdollisuudet, on tärkeää ymmärtää tätä ilmiötä ja siihen liittyviä peruskäsitteitä. Kurssilla opit peruskäsitteitä ja sitä, miten digitalisaatiota voi hyödyntää liiketoiminnassa. Kurssin näkökulma on vahvasti ihmiskeskeinen.     

Kenelle

Sopii sinulle, jota aihepiiri kiinnostaa. Voit työskennellä missä tahansa tehtävässä ja millä tahansa alalla. Et tarvitse aiempaa osaamista aiheesta.

Hyödyt

  • opit digitalisaatioon liittyvät perusasiat
  • opit hahmottamaan ihmisen ja teknologian välistä vuorovaikutusta (Human- Technology Interaction=HTI) erityisesti digitalisaatioon liittyen
  • saat yleiskäsityksen digitalisaation vaikutuksesta liiketoimintaan ja yrityksen organisaatiokulttuuriin
  • saat valmiuksia osallistua aihetta koskevaan keskusteluun työyhteisössäsi

Yritys hyötyy kurssista saamalla lisää digitalisaatiota ymmärtäviä työntekijöitä, jotka osaavat kehittää liiketoimintaa osaamisensa avulla.

Sisältö

1) Teknologian kehitys yleensä ja digitalisaatio erityisesti
2) Teknologian ja digitalisaation yhteys liiketoimintaan
3) Teknologian ja digitalisaation vaikutus organisaatiokulttuuriin ja työn sisältöön
4) Keskeisten käsitteiden merkitys (esim. data, algoritmi, tekoäly, koneoppiminen, syväoppiminen ja sosiaalisen median verkostot)
5) Ihminen-teknologia vuorovaikutus (Human-Technology Interaction)
6) Käytännön esimerkkejä

Toteutustapa

Kurssi alkaa yhteisellä verkkotapaamisella tiistaina 21.01.2020 klo 14 – 16. Tämän jälkeen voit suorittaa kurssin verkossa omaan tahtiin. Kouluttaja tukee verkon kautta kunkin omatoimista opiskelua.

Aika

Sisällöt avataan 21.1.2020 ja ovat avoinna maaliskuun 2020 loppuun saakka.

Ilmoittautuminen

Mukaan mahtuu 30 ensin ilmoittautunutta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kuka kouluttaa?

Jyrki Suomala on opettanut ja tutkinut useissa korkeakouluissa Suomessa ja Yhdysvalloissa. Häntä kiinnostaa, miten ihmisten oppimista, luovuutta ja työtä voi tukea teknologian ja digitalisaation avulla. Hän on ohjannut oppimista ala-asteella, korkeakouluissa ja yrityksissä.