teemakoulutukset

Teknologia ja digitalisaatio: Tekoäly ja data – miten hyödynnät niitä liiketoiminnassa?

Nykyään puhutaan paljon datan hyödyntämisestä, tekoälystä ja kone-oppimisesta liiketoiminnan suunnannäyttäjinä, mutta mitä niillä oikeasti tarkoitetaan ja miten niitä sovelletaan omassa työssä?

Tule oppimaan, millä tavoin dataa voidaan kerätä organisaation tueksi ja mitä hyötyä tekoälystä ja kone-oppimisesta on datan analysoinnissa.  Kurssilla pureudutaan myös tietoturvaan sekä EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n vaikutuksiin ja soveltamiseen käytännön työssä.

Kenelle

Kurssi on suunnattu sinulle, joka olet kiinnostunut tekoälyn ja datan hyödyntämisestä sekä niiden välisestä yhteydestä. Riittää, että olet aiheesta kiinnostunut. Ennakkotietoa ei tarvita, eikä Teknologian vaikutus liiketoimintaan -kurssin suorittamista.

Hyödyt

Tämän käytyäsi

  • saat selkeän käsityksen datan hyödyntämisen käytännöistä ja reunaehdoista sekä kone-oppimisesta ja tekoälystä datan analysoinnin välineinä
  • kehität ymmärrystäsi tietoturva-asioista ja osaat hyödyntää niitä työssäsi.

 Yrityksille työntekijöiden teknologisesta ymmärryksestä on hyötyä datan ja yleisemminkin teknologian käyttöä koskevassa päätöksenteossa ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Sisältö

Kurssin aikana

  • pääset pureutumaan Teknologian kehityksen ymmärrys liiketoiminnassa -kurssia syvällisemmin datan käyttöön, hallintaan, analysointiin ja varastointiin sekä saadun tiedon hyödyntämiseen liiketoiminnan tukena ja esimerkiksi niin kutsuttujen heikkojen signaalisen havaitsemisessa.
  • perehdyt tekoälyn ja varsinkin koneoppimisen tapoihin analysoida dataa ja luodaan katsaus siihen, mitä massadata (big data) on ja mitä se ei ole.
  • lisäät ymmärrystäsi tietoturva-asioista ja etenkin GDPR:n merkityksestä ja hyödyntämisestä

Toteutustapa

Verkko-oppimisalustalla omatoimisena työskentelynä sinulle sopivana aikana.

Aika

Sisällöt avautuvat 27.1.2020 ja ovat on auki helmikuun loppuun 2020 saakka.

Ilmoittautuminen

Mukaan pääsee 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kuka kouluttaa?

Maria Kankkunen hyödyntää koulutuksessa liiketalouden ammattilaisen ja yhteiskuntatieteilijän koulutustaan sekä monipuolista taustaansa tehtävistä, joissa keskeistä on ollut uuden oppiminen ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen. Teknologian muutos kiinnostaa häntä yhteiskuntaan ja ihmisiin vaikuttavana ilmiönä.