Mediatiedote 10.2.2021

Miten teknologiapeikko kesytetään ja otetaan rohkeasti askeleita kohti teknoloikkaa? Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen Askelmerkit teknologiseen muutokseen -tapahtumassa pureuduttiin näihin kysymyksiin. Tapahtumassa esiteltiin hankkeen kevään palvelutarjotin. Tarjottimella on neljä palvelua: Sparria teknoloikkaan, Osaamisella kasvuun! -valmennus, Kasvuklinikka ja Oman osaamisen kehittäminen. Hankkeen palvelut ovat tarjolla hankkeen kohdeyrityksille Vantaalla. Hankkeessa raivataan vantaalaisten yritysten kasvun esteitä vahvistamalla henkilöstön osaamista ja voimistamalla yritysten kykyä vastata muutostilanteisiin. Urbaania kasvua Vantaa -hanke on yksi Vantaan kärkihankkeista.

Tapahtumassa key note -puhujana esiintyi futuristi Perttu Pölönen, joka rohkaisi olemaan edelläkävijöiden joukossa, kun nykyinen teknologinen murros etenee. ”Se vasta kalliiksi tulee, jos hyppää muutokseen jälkijunassa”, Pölönen totesi.

Hankepäällikkö Mirkka Henttonen kertoi hankkeen palveluiden olevan tuhannen taalan paikka kohdeyritykselle ottaa kevään palveluista hyöty omaan teknologiseen kehitykseen yrityksessä.

Asiantuntija Erkki Räsäsen ja futuristi Pölösen käymässä keskustelussa kävi ilmi, että kehittyvissä maissa teknoloikat on otettu suoraan nollasta nykyteknologian hyödyntämiseen ja kehittyneissä maissa, kuten Suomessa, ollaan liian tyytyväisiä nykytilaan. Mukavuudenhalu estää meitä ottamasta vastaan uteliaasti uudet teknologiat.

” Isot muutokset pakottavat tekemään muutoksia – haluttiin niitä tai ei. Toisinaan ne onnistuvat, toisinaan eivät. Yrityskulttuuria olisi hyvä kehittää käymällä dialogia yrityksen johdon ja henkilökunnan välillä. Dialogi vähentää epäluuloja ja pienentää teknologiapeikkoa. Henkilökuntaa kannattaa rohkaista kouluttautumaan.”, Räsänen kehottaa.

Katso tapahtuma hankkeen YouTube-kanavalla

Lisää hankkeesta urbaaniakasvua.fi

Lisätiedot:

  • Elinkeinojohtaja Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki ✆ 040 7696 538
  • Hankepäällikkö Mirkka Henttonen, Vantaan kaupunki ✆ 040 621 5360
  • Viestintäpäällikkö Mira Rajalakso, Vantaan kaupunki ✆ 043 8259 273

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa luodaan uusia ratkaisuja yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseen. Näin tuetaan yritysten kehittymistä ja kiihdytetään niiden kasvua. urbaaniakasvua.fi.
Urbaania kasvua – GSIP Vantaa -hanke saa rahoitusta 80 % UIA-rahoituksen Jobs and Skills -ohjelmasta. Urban Innovative Actions(UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin.