Innovatiivinen ote siivitti toimintaa koronakeväänä

Artikkeli


TEKSTI JA KUVA Anne Innanen

Toimintaympäristön äkillinen muutos vaikutti myös hankkeessa mukana olevien yritysten toimintaan.

Alkuvuodesta 2019 alkanut Urbaania Kasvua Vantaa -hanke on nyt noin puolessa välissä ja saatu palaute on ollut positiivista. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen mukaan lähtevät yritykset ovat todenneet, että tarjoamamme yritys- ja työelämälähtöinen koulutus ja valmennukset – strategiatyö, esimiestyöskentely, viestintä, myynti ja markkinointi – ovat ajanhermolla ja siksi kiinnostavia.

Hankkeessa on mukana noin 390 satunnaisotantalla valittua Vantaalla sijaitsevaa pk-yritystä tai yrityksen yksikköä, jotka työllistävät 10 – 200 henkilöä. Noin kolmannes yrityksistä on kaupan alan toimijoita, viidennes edustaa rakentamista ja noin 10 % on kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiä. Nyt testausvaiheessa oleva Kasvudiili 2 keskittyy pk-yritysten osaamisen kehittämisen mallien pilotointiin. Pilotointi oli tarkoitus aloittaa toukokuussa yrityskäynnein ja kontaktoiden kasvokkain. Mutta tilanne muuttui radikaalisti maaliskuussa. Koronapandemian leviämisen ehkäisemiseksi Suomeen julistettiin poikkeustila, joka vaikutti monien yritysten toimintaan.

Proaktiivista ketterää toimintaa hankkeen kautta

Hanke osoitti joustavuutensa ja innovatiivisuutensa mukautumalla koronakevään mukanaan tuomiin uusiin haasteisiin. Rajoitusten astuttua voimaan, asiakasvastaavamme olivat yhteydessä hankkeessa mukana oleviin yrityksiin ja päivittivät yritysten osaamisen kehittämisen tarpeita äkillisesti muuttuneessa tilanteessa. Yritysten kanssa käytyjen keskustelujen tuloksena syntyi ns. täsmäpalveluna digitaaliset johdon coachingit, jotka tulivat täydentämään hankkeen muita osaamisen kehittämisen palveluja.

Johdon coachingiin osallistui kevään ja alkukesän aikana 25 yrityksen johtohenkilöä. Palautteen perusteella johdon-coachingit vastasivat yhtäkkiä eteen tulleisiin tarpeisiin ja auttoivat yrityksiä eteenpäin uudessa tilanteessa.  Suurin kriisi on ohi ja vaikuttaa siltä, että yritysten sopeutumiskyky on ollut ensiluokkaista vantaalaisten pilottiyritysten keskuudessa – pakon edessä on pystytty toimimaan luovan ratkaisukeskeisesti.

Tämä poikkeusaika on todistanut, että yritystoiminta on suuresti riippuvainen asiakkaistaan, asiakaskäyttäytymisestä ja arvoista. Voisiko uutta toimintaa syntyä entistä asiakaslähtöisemmällä toiminnalla? Haastamme jokaista yrityksen edustajaa pohtimaan: Entäpä jos juuri meidän yrityksemme vastaa asiakkaan tarpeisiin ja ratkaisee heidän ongelmansa ja siten saamme kannattavaa liiketoimintaa?