Ketterämmin, vaikuttavammin, nopeammin – monimuotoiset palvelut tehoavat

Artikkeli


TEKSTI Marilla Kortesalmi

Vuosi sitten syksyllä pilotoimme erilaisia henkilöstön koulutuksen tapoja ja ketteriä rekrytointipalveluja. Viime keväänä oli tarkoitus testata koulutusvalmennusten ja ammatillisen osaamisen infopalvelujen tuomista suoraan yrityksiin. Lähitapaamisiksi suunnitellut testaukset jouduttiin kuitenkin perumaan ja muotoilemaan uudestaan verkossa tapahtuviksi. Samalla totesimme, että tarvitsemme enemmän ymmärrystä kriisin vaikutuksista pk-yritysten toimintaan. Korona oli vanhentanut edellisenä vuonna kerätyn tiedon.

Lähdimme suunnittelemaan hankkeen palveluja uusiksi

Nopea kartoitus selvensi, että yritykset tarvitsevat apua uudistumiseen ja vaihtoehtoja henkilöstön kouluttamiseen. Samoin monissa yrityksissä oli nyt aikaa ja mahdollisuuksia panostaa osaamisen kehittämiseen. Etenimme kolmella kärjellä.

1. Aloitimme verkkoaamukahvit

Niissä käytiin läpi hankkeen tavoitteisiin liittyviä teemoja, esimerkiksi erilaisuuden johtamista ja tekoälyä yritystoiminnassa.

2. Tarjosimme yritysten johdolle valmennusta

Valmennuksen merkitys oli luoda uskoa ja luottamusta kriisitilanteesta selviytymiseen.

3. Testaus

Lähdimme testaamaan, miten tietoa ammatillisen osaamisen kehittämisen vaihtoehdoista vietäisiin yritysten arkeen ja suoraan työntekijöiden ulottuville.

Kevät kului Teams –tapaamisissa

Hankkeeseen liittyi paljon uusia tekijöitä ja kasvokkain kohtaamista kaivattiin. Toisaalta eri kokouksiin siirtyminen tapahtui sekunneissa, kun aikaisemmin kokousmatkoihin kului tunteja. Hankkeen palvelujen uudelleensuunnittelu oli virtuaalisesti vaativa prosessi. Me onnistuimme siinä, koska tiivistimme yhteistyötä sekä eri hanketoimijoiden että yritysten kesken. Saimme sparrausapua myös yhteistyökumppaneiksi valituilta valmennusyrityksiltä. Lopputulos on hyvä!

Tällä hetkellä hankkeen palvelut ovat ketterämpiä ja sujuvampia kuin ne olisivat olleet ilman koronakriisin tuomaa toimintatapojen muutosta. Yhteydenpidon ja viestinnän merkitys korostui kevään aikana ja panostimme siihen. Tämäkin lisäsi hankkeen mahdollisuuksia auttaa vantaalaisia pk-yrityksiä, paitsi koronakriisissä, myös pidemmälle tähdäten. Syksyn startatessa on hienoa huomata, että yrityksissä on ollut palveluille kysyntää. Se on parasta palautetta hanketoiminnalle.