Työskentelemme työelämän murroksen keskiössä

Artikkeli


TEKSTI | Mira Rajalakso

Elinkeinojohtaja Kimmo Viljamaa esitteli hanketta 19.8.2020 järjestetyssä tilaisuudessa Vantaalla, jossa esiteltiin hankkeen tähänastisia tuloksia ja kerrottiin hankkeen seuraavista tapahtumista.

Nyt käsillä oleva koronapandemia näyttää monessa suhteessa vain kiihdyttävän teknologista muutosta ja sitä kautta työn murrosta, erityisesti digitalisaation, mutta myös työprosessien osalta. Tämä on nostanut entistä enemmän esiin tarpeen kehittää uusia malleja, joissa yritysten, oppilaitosten ja julkisen sektorin yhteistyöllä edistetään työvoiman ja osaamisen kehittämistä ja yritysten kilpailukykyä.

Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupungin elinkeinojohtaja

Yhteistekeminen on hankkeen tekemisen muoto. Kolme kasvudiiliä on hankkeen ydintä. Niitä on suunniteltu yhdessä, nyt niitä pilotoidaan yhdessä ja sivusta seurataan ja arvioidaan niitä yhdessä. Ensimmäisessä diilissä on mietitty ratkaisuja työvoiman ja työnantajien kohtaanto-ongelmaan, toinen diili keskittyy osaamisen kehittämiseen yrityksissä ja kolmannessa diilissä keskitytään yritysten kasvuloikkaan. Euroopassa ollaan erittäin kiinnostuneita mahdollisuudesta skaalata nämä mahdollisesti syntyvät mallit.

Hankkeen innovatiivisen mallin takana on Social Investment Pact -ajattelu

Social Investment Pact -ajattelun avulla yritetään löytää sellaisia malleja, joissa tehdään yritysten kanssa diilejä eli yhteistyötä. Se tarkoittaa, että jos yritys toimii vastuullisesti ja tekee sosiaalista investointia, tullaan sitä vastaan osaamisen kehittämisen palveluilla. Juuri tämän toimintamallin testaaminen on hankkeen sydän.

Ensimmäinen diili on saatu päätökseen ja siitä saatujen tulosten ja oppien perusteella on kehitetty toinen diili, joka käynnistyi loppukesällä 2020. Edessä on hektinen syksy, jossa toista diiliä testataan ja samalla valmistaudutaan kolmanteen, jossa tuetaan yritysten teknologista kasvuloikkaa.

Hankeväki työskentelee yhteiskunnallisesti merkittävän asian äärellä

Hankkeessa olemme täysin ajassa ja samalla uuden äärellä, sillä tämänkaltaista projektia ei ole Euroopassa aiemmin kokeiltu. Mietimme, toimivatko uudet ratkaisut ja, miten niitä voidaan edelleen kehittää. Pohdimme, miten toimintamalleja voisi käytännössä toteuttaa ja osin digitalisoida. Konkreettisesti ratkomme jatkuvan oppimisen haastetta työntekijöiden osaamistason kasvattamisessa ja sitä, miten pk-yrityksessä opitaan miettimään osaamisen kehittämistä vaativan arjen keskellä.  Jatkuvan oppimisen tematiikkaan törmätään julkisessa keskustelussa tiuhasti, mutta käytännössä sen mukaan ottaminen oppilaitosten arkeen ontuu vielä kansallisella tasolla. Hanke on tässä suhteessa myös erinomainen pilotti.

Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupungin elinkeinojohtaja

Hanke ja sen aihe ei vaikuttavuudessaan koske vain kansallista tasoa, vaan myös EU-tasoa. Urban Innovative Action -päättäjät ovat erittäin kiinnostuneita varsinkin kolmannesta diilistämme ja toimintaamme seurataan mielenkiinnolla. Innostavaa on työskennellä yhteiskehittämislaboratoriossa, jossa monen alan asiantuntijat ja yritysedustajat kehittävät yhdessä innovatiivista mallia. Se antaa ennen kaikkea perspektiiviä omaan tekemiseen, joka heijastuu suoraan hankkeeseen.

Syksystä odotamme erittäin antoisaa ja virikkeellistä!