Sitoutunutta toimintaa yrityksen hyväksi

Kasvutarina

YPR Yleinen Pohjarakennus Oy:ssä ollaan sitä mieltä, että osaaminen kasvaa työtä tekemällä. Siksi yritys on tarjonnut eri pääkaupunkiseudun oppilaitoksien opiskelijoille harjoittelu-  ja kesätyöpaikkoja vuosittain, mutta tuloksetta. Yritys lähti mukaan Urbaania kasvua Vantaa -hankkeeseen, koska hanke oli sitoutunut viemään yrityksen asiaa eteenpäin.

Keskustelut oppisopimusasioista aloitettiin syksyllä 2019 Vantaan ammattiopisto Varian kanssa. Yrityksessä pidettiin kesällä 2020 ammatillisen osaamisen kehittämisen info, johon osallistui yrityksestä viisi työntekijää. Työntekijät valikoituivat mukaan työnjohdon suosituksien ja työntekijöiden oman suostumuksen kautta.

Syyskuun 2020 alussa hankkeen puitteissa on solmittu neljä oppisopimusta ja viides on tekeillä. Työntekijät kouluttautuvat puutarha-alan perustutkintoon, lähiesimiestyön ammattitutkintoon ja rakennusalan perustutkintoon.

Meille on hyödyllistä, että saadaan osaavaa jengiä töihin ja työntekijöille, että saavat innostuksen opiskella eteenpäin omien mielenkiintojensa mukaan. Opiskelu tuo ihmisille myös sen hyödyn, että on sitten aina askeleen edellä muita, kun on joku pätevyys ja syventävää osaamista hankittu. Se, että oppisopimusopiskelijoita on nyt monta yhtä aikaa, on vain hyvä asia, sillä he saavat tukea toisistaan. Lisäksi on ajateltu sekoittaa heidän työtehtäviään keskenään, jotta laajennetaan edelleen heidän osaamistaan. Yhteistyö hankkeen kanssa on mennyt jouhevasti eteenpäin ja systeemi on ollut hyvä ja helppo.          

Roope Sirén, toimitusjohtaja, YPR Yleinen Pohjarakennus Oy

Hyödyt

  • Yrityskohtaisilla koulutusohjelmilla varmistetaan henkilökunnan osaamisen kehittäminen
  • Työntekijöiden innostus opiskella eteenpäin
  • Yritys saa tarpeitaan vastaavia ammattilaisia töihin