Yritykset päivittävät henkilöstönsä osaamista

Artikkeli

TEKSTI | Mira Rajalakso

Kasvuvalmennukset ovat polkuja yrityksen uudistumiseen ja niiden tavoitteena on tukea yrityksen vastuullista kasvua. Henkilöstön osaamisen päivitys on hankkeen syksyn teema kohdeyrityksille ja se koostuu ammatillisen osaamisen kehittämispalvelusta, kasvuvalmennuksista, kasvuklinikasta ja verkkoaamukahveista. Syksyn kasvuvalmennuksiin on lähtenyt mukaan lähes 30 yritystä. 14 yritystä on osallistunut ammatillisen osaamisen kehittämispalveluiden infotilaisuuksiin. Ammatillisen osaamisen kehittämispalveluiden tarkoituksena on yhdessä hankkeen asiantuntijan kanssa tunnistaa yrityksen henkilöstön koulutustarpeita ja niiden avulla sovittaa koulutusta yrityksen, työntekijän ja opiskelutarjonnan mukaisiksi. Usein oppisopimusmalli todetaan toimivimmaksi ratkaisuksi henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Hankkeen ensimmäinen kasvuklinikka järjestettiin 30.10. webinaarina, jossa motivoitiin hankkeen seuraavan askeleen palveluiden pariin ja kannustettiin verkostoitumaan 60 osallistujan kesken.  Kasvuklinikan otsikon mukaisesti Uutta päin! – kasvua liiketoimintaan key note puhujana Henkka Hyppönen avasi ikkunaa nykyajan ja tulevaisuuden liiketoimintaan tekoälyn käytön näkökulmasta.

Hankkeessa keskitytään kohdeyritysten kanssa henkilöstön osaamisen kehittämiseen, mutta taustalla jo suunnitellaan seuraavaa diiliä eli yrityskohtaisesti räätälöitävää kasvuloikkaa ja teknologisen investoinnin raameja. Vähitellen hankkeessa innovoitava kannustinmalli yrityskasvuun alkaa näin hahmottumaan.

Hankkeessa on huomioitu myös oman väen osaamisen vaaliminen ja tänä syksynä hankkeen asiantuntijat ovat jakaneet tietojaan ja taitojaan toisilleen kahdessa Asiallista kivaa -tapahtumassa. Ensimmäisessä tapahtumassa projektiasiantuntija Kati Myrén jakoi ajatuksiaan ja tietojaan palvelumuotoilusta liiketoiminnan kehittämisessä. Toisen tapahtuman teemana oli digitaaliset työkalut, jossa Laurean lehtori Tiina Leppäniemi johdatti Canvan maailmaan, Metropolian projektisuunnittelija Johanna Lönnqvist opasti Snapseed-kuvankäsittelyohjelman saloihin ja Metropolian lehtori Marjo Huhtala tutustutti toimivan podcastin tekoon.

Syksyn aikana hankkeessa on toimitettu kahta hankejulkaisua, joista toinen Kokemuksia kentältä -julkaisu ilmestyy joulun kynnyksellä. Julkaisuun on hankkeen 18 asiantuntijaa kirjoittanut yhden tai useamman artikkelin kokemuksiaan ja huomioitaan hankkeessa työskentelystä tai osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Syksy on ollut toiminnan täyteistä hanketyöskentelyä, joka huipentuu kasvudiili 2:n palveluiden päätökseen ja diilin analysointiin. Vuoden alusta syksyn toiminnan tulokset ja opit ovat jaettavissa, kun samalla aloitamme tukemaan vantaalaisia pk-yrityksiä teknologisen kasvuloikan suunnittelussa ja teossa.

Muistakaa heijastimet pimeässä!