Vanttiin työllistyneet puuhakkaat ja ahkerat hyvän mielen tuojat

Kokemuksia kentältä

TEKSTI | Minna Tuomi

Helsingin tuetun työllistymisen palvelun yhteistyöllä on Vanttiin tullut Kuusijärven saunoja lämmittämään huoltomies Atte Salo ja alueen kunnossapitoon Tero Järvi. Atte Salo lämmittää Kuusijärven savusaunat päivittäin. Savusaunojen lämmitys on spesiaalihommaa, joka ei suju keneltä tahansa. Lämmitykseen tarvitaan tunnollinen, osaava ja luotettava työntekijä ja juuri sellainen Atte on. Hän on aina paikalla ja hoitaa tehtäviään tunnollisesti sekä erittäin hyvin. Aten tilalle on hankalaa löytää korvaavaa työntekijää, kun savusaunan lämmitys on niin erityisosaamista vaativa tehtävä, siksi Aten työpanos on ihan kullan arvoinen Vantille. Olemmekin nyt perehdyttämässä yhtä henkilöä hänen lomiensa paikkaajaksi.

Piha-alueiden kunnossapidosta taas huolehtii apumies Tero Järvi. Hän huolehtii, että Kuusijärven piha- ja ulkoilualue ovat erinomaisessa kunnossa sekä kesäisin, että talvisin. Teron tehtäviin kuuluvat kaikki normaalit kiinteistöhoitoon liittyvät työt. Kesäisin ruohonleikkuu ja trimmaus ja talviaikaan lumityöt. Ympäri vuoden nämä puuhakkaat Vantin työntekijät huolehtivat Kuusijärven ulkoilualueen palveluista ja luovat hyvää henkeä omalla työllään koko ulkoilualueelle. Usein työntekijät saavat myös henkilökohtaista kiitosta Kuusijärvellä vierailevilta ihmisiltä, kertoo Palveluesimiesohjaaja Masi Majaneva Vantista. Atella ja Terolla on niin positiivinen työote ja asenne, että siitä myös muut voivat ottaa mallia. On ilo meille, että he työskentelevät Vantissa. Molemmat miehet työskentelevät meillä osa-aikaisina omasta pyynnöstään ja heillä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

Näin kommentoi Helsingin Tuetun Työllistämisen Palvelun työhön valmentaja Mirjam Ruusunen:

“Olemme tehneet yhteistyötä Vantin kanssa myös kesäsijaisten suhteen. Helsingin Tuetun työllistämisen palvelun kautta on kesäisin saatu tuuraajat myös vakityöntekijöiden kesälomien ajaksi. Tehtävinä on saunanlämmitys sekä ulkoalueiden hoito Kuusijärvellä. Moni palvelumme työnhakija on saanut arvokasta työkokemusta Vantissa ja yritys on saanut työntekijät, jotka ovat halunneet ja voineet tehdä osa-aikaista työtä. Vakityöntekijät ovat perehdyttäneet uusia taitavasti, sillä heillähän on pitkä, osalla jopa yli 5 vuoden työkokemus Kuusijärvellä työskentelystä.”

Virtaamon kautta Vantille työllistyi Oskari Malmström, joka työskentelee tällä hetkellä Myyrin kodissa ruokapalvelu työntekijänä määräaikaisessa työsuhteessa. Hän on kokoaikainen ja hänen työhönsä kuuluu kaikki vaihtelevat ruokapalvelutyöntekijän tehtävät. Vantin alue- esimies Teija Karimäki kertoi, että Oskari on ihan loisto työntekijä, joka on venynyt ihan äärimmäisiin suorituksiin etenkin nyt koronaikana. Oskari on tosi iloinen ja hyvä tyyppi, joka luo hyvää henkeä koko tiimille. Hänestä tulee vanttilainen vuoden 2021 alusta toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella, vahvistaa Karimäki.

Kaikki osatyökykyiset olivat töissä koko hankalan koronakevään 2020, vaikka muita Vanttilaisia lomautettiin, joten suuri kiitos työpanoksesta kuuluu heille. Osatyökykyisten työrooli korostui entisestään ja heistä on ihan korvaamaton apu yritykselle.

Työvalmentajat ovat tukena työllistettäville ja auttavat rekrytoinnin läpiviemistä sekä tukevat perehdytystä työpaikalla. Vantissa on tällä hetkellä 40 osatyökykyistä tai kehitysvammaista ja työllistäminen jatkuu. Tulevana talvikautena työllistyneiden määrä tulee entisestään lisääntymään, koska meillä on erittäin hyvät kokemukset näistä osatyökykyisistä. Hyvä yhteistyö ja sen jatkaminen yhteistyökumppaneiden kanssa on avainasemassa tukemassa ja varmistamassa näitä työllistymisiä. Työntekijöiden työtehtävät ovat avustavia tehtäviä puhtauspuolella, ateriapalveluissa sekä kiinteistöpalveluissa. Vantti haluaa olla mukana tukemassa sosiaalista rekrytointia ja rohkaista myös muita yrityksiä rekrytoimaan osatyökykyisiä ja kehitysvammaisia. Haluamme toimia esimerkkinä muille onnistuneilla työllistymistarinoillamme.

Kirjoitus julkaistu alunperin Kokemuksia kentältä -hankejulkaisussa