Osaaminen antaa siivet – Oppeja ja oivalluksia Kasvudiili 2 -palveluista

Artikkeli

TEKSTI | Kati Myrén
KUVA | Milja Veini 

Urbaania kasvua Vantaa -hanke on yhteiskunnallisesti tärkeän asian äärellä. Hanke kannustaa yrityksiä sosiaalisiin investointeihin ja vastuulliseen kasvuun. Tavoitteena on työvoiman osaamistason nostaminen, alueen työllisyyden parantaminen ja lisääminen sekä yritysten vastuullisen kasvun tukeminen.  

Kasvudiili 2:n nimenomaisena tavoitteena oli tukea vantaalaisten pk-yritysten vastuullista kasvua kehittämällä henkilöstön osaamista. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on kaikkialla tärkeää, mutta erityisen tärkeää se on Vantaalla, sillä reilulla 30 % työvoimasta ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Tämä luku on lähes 8 %-yksikköä korkeampi kuin viidessä muussa Suomen suurimmassa kaupungissa.   

Kasvudiili 2 -hankekokonaisuuteen kuuluivat seuraavat palvelut: 

  • Johdon coaching 
  • Kasvuvalmennus 
  • Palvelu ammatillisen osaamisen kehittämiseksi 
  • Kasvuklinikka -tapahtuma 
  • Verkkoaamukahvi -tilaisuudet  

Innovatiivisen kehittämistyön jälkeen Kasvudiili 2 palveluja tarjottiin vantaalaisille pk-yrityksille keväällä 2020. Ensimmäisenä palveluista starttasi johdon coachingit, joihin osallistui yhteensä 43 henkilöä 24 eri yrityksestä. Näitä one-to-one sessioita seurasi yritysten johdolle ja asiantuntijoille suunnattu kasvuvalmennuskokonaisuus. Kasvuvalmennukseen osallistui kaiken kaikkiaan 259 henkilöä 27 eri yrityksestä.

Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelu sisälsi oppisopimuskoulutukseen liittyvät infotilaisuudet yrityksen työntekijöille ja henkilökohtaiset oppisopimussuunnitelmat. Palveluun osallistui 137 henkilöä 16 yrityksestä. Palvelun aikana solmittiin yhteensä 87 oppisopimusta. Lisäksi tulevaisuuden liiketoimintaa luotaavaan Kasvuklinikka -tapahtumaan osallistui 56 henkilöä ja 19 järjestettyyn verkkoaamukahvi -hetkeen saatiin yhteensä 200 kävijää.

Räätälöityjä palveluja konkreettisin tuloksin  

Erityiset onnistumiset palvelukokonaisuudessa liittyivät palvelujen räätälöintiin, konkretiaan ja asiakkuusvastaava-malliin. Ymmärsimme hyvin, että yrityksen ja yksilön tarpeet huomioiva kokonaisuus puhuttelee yrityksiä. Toiseksi palvelun tulee tuottaa konkreettisia toimenpiteitä, malleja ja toimintatapoja yritysten arkeen. Lopulta asiakkuusvastaavat pitivät huolen erinomaisesta asiakaskokemuksesta eli asiakkaiden kokonaisvaltaisesta huomioimisesta. 

Viimeistään Kasvudiili 2:n aikana oivalsimme, että palvelun aikataulu ja laajuus tulisi suunnitella mahdollisuuksien mukaan yrityksen tarpeet ja toiveet edellä.  Ja viestinnän merkitys on valtava! Huomio on kiinnitettävä mm. viestinnän oikea-aikaisuuteen, täsmällisyyteen, selkeyteen ja ymmärrettävyyteen.   

Luonnollisesti korona väritti myös Kasvudiili 2 palvelujen toteuttamista. Se haastoi ja kannusti nopeisiin reagointeihin ja entistä innovatiivisempiin ratkaisuihin. Erikoisesta vuodesta huolimatta tai ehkä juuri siksi Kasvudiili 2 kaikkine osaamisen kehittämisen palveluineen oli onnistunut kokonaisuus. Jaoimme tietoa, valmensimme, koulutuimme, mahdollistimme ja vaikutimme. Tavoitimme lähes 700 henkilökontaktia! Samalla myös hankkeen näkökulmasta opimme ja oivalsimme asioita, joita hyödynnämme tänä keväänä Kasvudiili 3 -palveluissa.