Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat -podcast — ensimmäinen jakso ulkona 31.3.

Blogi

TEKSTI | Annu-Riina Lamberg

Tervetuloa kuuntelemaan Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen podcastia Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat. Podcastissa murramme osaamisen kehittämiseen liittyviä myyttejä työssäkäyvän aikuisoppijan ja työnantajan näkökulmista. Herättelemme ajatuksia ja ravistelemme luutuneita käsityksiä osaamisen kehittämisestä ja jatkuvasta oppimisesta: Onko elinkautinen oppiminen osuvampi termi jatkuvalle oppimiselle työelämässä? Voiko työntekijöiden kouluttaminen olla työnantajalle riski? Lasketaanko koulutukseksi vain tutkinto ja onko oppiminen aina tylsää pänttäämistä? Näistä ja muista aiheista on podcastissa keskustelemassa hankkeen asiantuntijoita sekä heidän kutsumiaan vieraita – niin jatkuvia oppijoita, yritysedustajia, valmentajia, tutkijoita, tietokirjailijoita, koulutusorganisaatioiden edustajia kuin ajatusjohtajiakin. 

Ensimmäinen jakso tulee kuunneltavaksi 31.3. Laurea-ammattikorkeakoulun SoundCloudiin ja tämän jälkeen hankkeen nettisivuille. Uusi jakso ilmestyy keskiviikkoisin.

Myytit
1. Ammattiosaaminen on työntekijän tärkein ominaisuus

Julkaisupäivä 31.3.2021

Jaksossa pohditaan, miksi pelkkä ammattiosaaminen ei työelämässä riitä. Lisäksi tarvitaan muun muassa työelämätaitoja eli sellaisia yleistaitoja, kuten vuorovaikutustaidot, asennetaidot, luovuus, itsetuntemus ja itsensä johtamisen taidot. Jaksossa on keskustelemassa hankkeen yritysvalmentaja ja yrittäjä Elvira Vainio sekä vieraana hankkeen yritysvalmentaja ja tietokirjailija Marjo Huhtala. Mitkä ovat Elviran ja Marjon mielestä tärkeimmät työelämätaidot tulevaisuudessa ja miksi? – se selviää kuuntelemalla!

2. Yksi johtamistyyli tepsii koko henkilöstöön – karjumalla paras?

Julkaisupäivä 14.4.

Ekstrovertit varastavat palavereissa areenan ja introvertit etsivät piilopaikkaa. Milleniaalit vetävät säkkituoleissa kaljaa ja puuhaavat omiaan neuvoja kysymättä. Tätäkö se nykyajan työelämä on? Miten johtaja pärjää sirkuksen keskellä? Jaksossa keskustellaan erilaisten ihmisten johtamisesta ja pohditaan, mitä haasteita erilaiset työntekijät, erilaiset johtajat ja erilaiset tilanteet, kuten etätyö, aiheuttavat johtamiselle. Miten johtajan kannattaa erilaisuus huomioida, jotta saisi alaisensa loistamaan? Jaksossa on keskustelemassa hanketyöntekijä Sini Maunula sekä vieraana Otaverkko Oy:n varatoimitusjohtaja ja yksi Johtajat ilman rajoja -blogin kirjoittajista Lenni Laukkanen.

3. Koulutus on pitkäkestoista ja johdettava tutkintoon

Julkaisupäivä 28.4.

Pitkille tutkintoon tähtääville koulutuksille on paikkansa, mutta työpaikoilla tarvitaan myös toisenlaisia koulutus- ja oppimismahdollisuuksia. Jaksossa keskustellaan mikro-oppimisesta ja pohditaan, milloin ja miksi koulutuksen ei tarvitse johtaa tutkintoon sekä miten digiajassa voidaan löytää täsmäslotteja henkilöstön koulutukseen. Jaksossa ovat keskustelemassa hankkeen yritysvalmentajat Marjo Huhtala sekä Heli Tuulenmäki sekä vieraana osaamisen ja johtamisen kehittäjä Marja Viluksela.

4. Oppiminen on formaalia

Julkaisupäivä 5.5.

Tapahtuuko oppiminen ja osaamisen kehittäminen aina luokkahuoneessa ja onko sen oltava tylsää pänttäämistä? Jaksossa keskustellaan erilaisista osaamisen kehittämisen keinoista sekä muun muassa pakopeleistä oppimisen välineinä. Lisäksi pohditaan sitä, miten osaamisen kehittäminen vaikuttaa työntekijäkokemukseen. Jaksossa ovat keskusteemassa hankkeen yritysvalmentaja ja yrittäjä Elvira Vainio sekä vieraana Miikka Huhta, joka vastaa konsulttitoimisto Milttonilla työnantajabrändiin ja työntekijäkokemukseen liittyvistä palveluista.

5. Digitalisaatio hävittää työpaikkoja

Julkaisupäivä 12.5.

Miten digitalisaatio vaikuttaa työpaikkojen määrään ja työn sisältöihin? Miten yritysten ja työntekijöiden tulisi reagoida ja varautua digitalisaation tuomiin muutoksiin? Muun muassa näistä kysymyksistä tässä jaksossa ovat keskustelemassa hankkeen asiantuntijat yliopettaja Erkki Räsänen Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä lehtori Jyrki Innanen ja projektityöntekijä Anniina Honkonen Laurea-ammattikorkeakoulusta.

6. Tutkinto on ajan tuhlausta ja koulutus ylimääräinen kustannus

Julkaisupäivä 19.5.

Jaksossa tarkastellaan osaamisen kehittämistä niin työntekijän, yritysten kuin koulutusorganisaatioiden näkökulmista: Mitä oman osaamisen kehittäminen vaatii työntekijältä ja mitä hyötyä siitä on yksilölle? Muutokset työelämässä ovat nopeita, täydennyskoulutustarpeet muuttuvat nopeasti. Mitä etuja oppimisen ekosysteemistä olisi siinä? Jaksossa ovat keskustelemassa hankkeen projektipäällikkö Marilla Kortesalmi sekä Tapio Huttula Sitrasta.

7. Koulutus ei takaa työtä

Julkaisupäivä 26.5.

Mitä pitää opiskella, jotta saa töitä ja selviääkö nykyään työuran läpi yhdellä tutkinnolla? Jaksossa keskustellaan muun muassa työelämän murroksesta, koulutuksen merkityksen muuttumisesta ja siitä, kannattaako tohtorin hattua tavoitella. Keskustelemassa ovat hankeasiantuntija Mira Rajalakso sekä vieraat Mariliinu Ahlström Vantaan kaupungin elinkeinopalveluista ja Hanna Virtanen Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta (Etla).

8. ”Sammutan tulipaloja, en ehdi miettiä työntekijöiden osaamisen kehittämistä” – esimiesten kootut selitykset

Julkaisupäivä 2.6.

Jaksossa osaamisen kehittämistä lähestytään erityisesti yritysten ja esimiesten näkökulmasta. Jaksossa keskustellaan siitä, miksi kouluttamista ei useinkaan nähdä ajankohtaisena ja operatiivinen kiire ajaa koulutustarpeen yli. Lisäksi pohditaan, onko osaamisen kehittäminen irrallista liiketoiminnasta. Keskustelemassa ovat hankeasiantuntija Juha Leskinen ja toimitusjohtaja Heikki Havusela Oy Elfving Ab:stä.

Ehdota myyttiä – me murramme sen! 

Mistä oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvästä myytistä sinä haluaisit, että keskustelisimme podcastissamme? Myyttejä voi ehdottaa osoitteeseen: annu-riina.lamberg@laurea.fi