Nyt Sparrataan pk-yritysten teknologisia loikkauksia

Artikkeli

TEKSTI | Elina Salo

Sparria teknoloikkaan on yritysten kanssa kehitetty palvelumuoto, jota pilotoidaan parhaillaan. Sparrilla on tarkoitus auttaa yritystä tunnistamaan ja määrittämään teknologiseen kehitykseen liittyvää muutoshanketta – niin sanottua teknoloikkaa. Loikan suuruutta ei ole määritelty, joten se voidaan ketterästi mitoittaa yrityksen voimavarojen ja tarpeiden mukaan. Tällä hetkellä käynnistyneissä projekteissa taklataan mm. tuntikirjausjärjestelmän haasteita ja rakennetaan verkkokauppaa.

Kuva 1. Sparrin aiheita

Sparria toteuttaa Profiant Oy

Urbaania kasvua -hankkeen kumppanina palvelua toteuttaa asiantuntijayritys Profiant OyProfiantin kokeneet konsultit ottavat teknologiset haasteet käsittelyyn ja ratkovat niitä yrityksen kanssa neljässä yrityskohtaisesti räätälöidyssä täsmävalmennuksessa. Asiantuntijat tuovat työparina sparraukseen sekä liiketoiminnan että tietohallinnon osaamista, joten digitaaliset ratkaisut saadaan yhdistettyä yrityksen strategiaan jouhevasti. Enää ei tarvitse valita, kehitetäänkö järjestelmän vai liiketoiminnan ehdoilla vaan voidaan huomioida molemmat.

Kuva 2. Sparrin prosessikuvaus

Ensimmäiset kokeilut käynnistyneet

Sparria teknoloikkaan on ollut tarjolla nyt parin kuukauden ajan ja ensimmäiset palvelut ovat käynnistyneet helmikuun lopulla. Mukaan on lähtenyt jo yli 15 vantaalaista pk-yritystä. Tässä vaiheessa kokeilua meillä on rajoitettu määrä paikkoja tarjolla, ja mukaan mahtuu vielä muutama yritys.

Yksi teknoloikan sparrin aloittaneista on RemaTipTop Oy. RemaTiptop on rengastarvikkeiden ja teollisuuden hihnojen maahantuontiyritys. Tuotemyynnin lisäksi yrityksen palveluihin kuuluvat huollot ja ratkaisupalvelut. RemaTipTopin sparrattava haaste liittyy työaikakirjauksiin. Tavoitteena on löytää digitaalinen ratkaisu, joka vastaa kentällä olevien asentajien työajanseurannan tarpeisiin.

Positiivista palautetta

RemaTiptopin toimitusjohtaja Ben Wickströmin mukaan Sparrin aloitus on ollut sujuva. Ensimmäisissä vaiheissa saatiin muodostettua selkeä päämäärä prosessille. ”Nyt ollaan oikeasti tekemässä teknoloikkaa”, kuvailee Wickström tunnelmaa ensimmäisen täsmävalmennuksen jälkeen. Wickströmin lisäksi yrityksestä osallistuu prosessiin kaksi muuta avainhenkilöä. Wickströmin mukaan heidänkin välitön palautteensa ensimmäisestä kerrasta oli positiivista. Sparrauksen uskotaan olevan eteenpäin vievää ja seuraavia tapaamisia odotetaan mielenkiinnolla. Kaikki tapaamiskerrat saatiin sovitettua kalentereihin noin viikon välein, joten kauaa ei onneksi tarvitse odottaa.

Palveluntoteuttajana Profiant saa RemaTipTopilta kehuja. Wickströmin mukaan sparraajilta löytyi riittävästi tietoa ja osaamista. ”Asiantuntijat toimivat ikään kuin palloseinänä prosessissa, koska monelle meistä IT ei ole omaa ydinosaamista”, kuvailee Wickström. Tästä syystä Wickström kertoo suosittelevansa Sparria muillekin yrityksille. ”Sparrissa pääsee esittämään toiveensa suunnasta ja saa asiantuntijoilta visionsa mukaisen ratkaisuehdotuksen sekä mahdollisesti tarpeelliset rajaukset. Joskus toppuuttelukin voi olla tarpeen, jotta ratkaisu on aidosti toteutettavissa”, hän summaa.

Mukaan Sparrin testiryhmään?

Palvelun pilottiin mahtuu mukaan vielä muutama yritys. Pilotissa yritys saa tarpeisiinsa räätälöityä Sparria teknoloikkaan neljässä maksuttomassa täsmävalmennuksessa. Prosessin lopuksi keräämme yritykseltä palautteet ja kokemukset hankkeen käyttöön palvelun jatkokehitystä varten.

Lue lisää Sparrista