Miten selättää teknologiapelko?

Blogi

TEKSTI | Elvira Vainio

Teknologia sulautuu työhön ja arkeen. SITRA:n Megatrendi 2020 –raportin mukaan teknologia kehittyy nopeasti ja uudet sovellukset otetaan ripeästi käyttöön.

”Teknologia kehittyy nopeasti ja muuttaa tuotantotapoja ja toimintamalleja. Yhä useampi asia voidaan automatisoida, tuotanto ja toiminta voidaan hajauttaa ja vuorovaikutus voi tapahtua etänä tai virtuaalisessa ympäristössä. Teknologian hyödyntäminen edellyttää entistä enemmän ajatusmallien ja toimintatapojen muuttamista.”

Joissain paikoissa robotti työkaverina voi olla arkipäivää. Robotit ja tekoäly tekevät rutiininomaisia ja toistuvia tehtäviä kuten työtodistusten laatimista, palkkalaskentaa tai rokoteajanvarausten tekemistä kuten Leila-robotti Turussa. Miltä tuntuu, kun robotista tulee työkaveri? Miltä tuntuu, kun uudet työkalut, sovellukset ja alustat otetaan käyttöön säännöllisen epäsäännöllisesti?

Uuden teknologian käyttöönotto saattaa herättää ihmisissä kaikenlaisia tunteita, sekä positiivisia että vaikeita. Se saattaa sekä ihastuttaa että vihastuttaa, tuoda helpotuksen tunnetta tai sitten pelkoa. Muistatko, miltä tuntui vuosi sitten, kun moni organisaatio otti käyttöön etätyön välineitä koronatilanteen takia?

Teknologiapelolla, jota myös teknofobiaksi kutsutaan, tarkoitetaan kehittyneen teknologian, monimutkaisten laitteiden tai sovellusten pelkoa. Teknologia voi aiheuttaa pelkoa oman työn jatkuvuudesta, osaamisesta ja hallinnan tunteen menettämisestä. Tässä blogissa keskitytään nimenomaan uuden teknologian käyttöönottoon liittyvään pelkoon ja sen selättämiseen työn kontekstissa sekä yksilön että yrityksen näkökulmasta.

Mitä yksilön kannattaa tehdä, jos uusi teknologia pelottaa?

1. Pelkoa on helpompi hallita, kun tuntee sen syyt

Pysähdy pelon äärelle ja tutkiskele, mistä se kertoo? Mikä uudessa teknologiassa pelottaa?  Tunne ei katoaa sitä ohittamalla tai piilottamalla vaan sillä, että sen äärelle pysähtyy ja sitä käsittelee.

2. Mieti, onko teknologiapelko realistinen

Onko pelko todellinen vai onko se kuvitteellinen? Jos pelko on realistinen, todennäköisesti et ole ainoa, joka kokee sitä. Mikä on pahin, mitä voi tapahtua? Onko todennäköistä, että urasi tuhoutuu tämän vuoksi? Puhuvatko ihmiset päiväkaupalla epäonnistumisestasi, kerrotaanko siitä uutisissa tai kirjoitetaanko lehdissä? Tuskin.

3. Mieti, mitä kaikkea hyvää uusi teknologia mahdollistaa

Ihmismieli on taipuvainen näkemään helpommin kauhuskenaarioita ja epäonnistumisia, joten olisi hyvää pohtia, mitä kaikkea hyvää uusi teknologia mahdollistaa ja mitkä ovat sen hyödyt. Mahdollistaako uusi teknologia paremmat asiakastyytyväisyyden, enemmän läpinäkyvyyttä, nopeampia prosessien läpimenoaikoja? Kenties se säästää sinun aikaasi ja tekee sinun puolestasi tylsiä rutiinitehtäviä? Mitä kaikkia sillä ajalla voi edistää ja oppia uutta?

4. Pelko on tunne, jota ei voi kokonaan välttää, mutta sen kanssa voi oppia elämään

Mieti, mikä on se pienin askel, joka auttaa sinua ottamaan käyttöön uutta teknologiaa. Voitko osallistua työpaikan järjestämälle koulutukselle tai verkkokurssille? Voisiko lähityökaverisi auttaa sinua hankalilta tuntuvissa kohdissa? Mitä enemmän tutustut uuteen teknologiaan, sitä vähemmän pelottavalta se tuntuu. Sitä oppii käyttämällä, muuta kiertotietä ei ole.

Miten yritykset voivat vähentää teknologiapelkoa?

1. Normalisoi tunteiden sanoittamista yrityksissä

On inhimillistä, että kehittynyt teknologia tai monimutkaiset laitteet herättävät pelon tunteita, mutta on outoa, jos niistä ei voi puhua ja niitä käsitellä. Rohkeus tuoda esiin vaikeita tunteita, mitä pelkokin on, kertoo yrityksen luottamuksen ilmapiiristä. Kun teknologiapelosta puhutaan avoimesti, niin sitten asialle voidaan tehdä jotain.

2. Viesti, miten teknologia liittyy yrityksen isoon kuvaan

Mitkä ovat uuden teknologian hyödyt yrityksen ja työntekijöiden näkökulmasta, mikä muuttuu ja mikä pysyy samana.

3. Varmista osaamisen kehittäminen uuden teknologian käyttöönotossa

Tutustuminen uuteen teknologiaan kasvattaa hallinnan tunnetta. Teknologiasta riippuen voi rakentaa erilaisia oppimispolkuja. Vaikka koulutukset ovat tehokkaita tapoja kehittää osaamista, pitää muistaa, että tuen pitäisi olla saatavilla myös, kun uuden teknologian käyttöönotto koittaa. Ihmiset ovat erilaisia oppijoita. Jollekin riittää lyhyt manuaali tai opastusvideot, mutta toinen kaipaa kädestä pitäen opastusta ja vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

4. Panosta muutoskyvykkyyden kehittämiseen organisaatiossasi

Teknologiat tulevat ja menevät, mutta muutoskyvykkyys on pysyvämpi taito.

Emme voi estää tai hidastaa uuden teknologian tuloa. Täytyy siis uskaltaa hypätä mukaan, vaikka se haastaa samalla vanhan. Mitä nopeammin uskallamme mennä uudistuksia päin, sitä nopeammin voimme kiittää itseämme.

Perttu Pölönen, futuristi,
Urbaania Kasvua Vantaa –hankkeen Askelmerkit teknologiseen muutokseen –tapahtuma 10.2.-21