""

Kasvupalvelu 2.0. oli toivottua jatkoa valmennuksille

Artikkeli

TEKSTI | Maria Osamitsu

Syksyn valmennuksissa yritykset saivat tukea muun muassa digiloikkaan ja uusien liiketoimintamallien testaamiseen. Lisävalmennukset olivat hyödyllisiä myös aikaisemmin opitun juurruttamisessa. 

Syksyn Kasvupalvelu 2.0 -palvelussa 16 yritystä sai lisää toivomaansa valmennusta ja seurantaa. Valmennuksessa kartoitettiin yrityksen ja edellisen valmennuksen tilannetta sekä tehtiin jatko- ja toteutussuunnitelma. Tapaamiset saivat yrityksiltä kiitosta.  

“Parasta oli avoin keskustelu ja kaikkien aktivointi valmennuksen aikana.” 

Valmentajina toimivat hankkeet valmentajat Elvira VainioTaru Maamies ja Heli Tuulenmäki sekä konsulttiyritykset Profiant, Hälsa ja BBI Group oy. Valmennuksiin osallistui yrityksen ylintä johtoa, keskijohtoa sekä muuta henkilökohtaa. Kokoonpanot vaihtelivat yhden hengen valmennuksista ryhmävalmennuksiin. 

”Lisävalmennus koettiin hyödylliseksi, jotta kehityskohteita saatiin edistettyä. Syksyn aikana asiakasyrityksiä autettiin juurruttamaan oppimisen rutiineja arkeen ja rakentamaan oppimisen kulttuuria”, kertoo valmentaja Elvira Vainio. 

“Usein näitä asioita tiedetään ajatuksen tasolla. Kuitenkin pitää myös kokeilla ketterästi ja löytää itselleen sopivia ratkaisuja. Siksi välitarkistus ja tuki etenemisessä koettiin arvokkaiksi.” 

Valmennuksissa keskityttiin muun muassa seuraaviin aihepiireihin: myynti- ja toimintaprosessit, osaamisen johtaminen, digiloikka, johtoryhmän sparraus, CRM-järjestelmät sekä uusien liiketoimintamallien testaus asiakkaiden kanssa. 

Yritykset antoivat valmennuksista positiivista palautetta. Yleisarvosanaksi annettiin 8,5.  

Kirjoittaja työskentelee Urbaania kasvua Vantaa –hankkeen projektiasiantuntijana ja yritysyhteistyön asiakkuusvastaavana.