""

Toyota Tsusho Nordicissa kehitettiin työkalu osaamisen kehittämisen suunnitteluun

Kasvutarina

TEKSTI | Maria Osamitsu

Toyota Tsusho Nordic osallistui Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen Osaamisella kasvuun! ja Kasvupalvelu 2.0 -valmennuksiin. Valmennuksissa luotiin Excel-pohjaiset työkalut, joiden avulla tiimiesimiehet voivat tunnistaa tiimin tarpeita ja tarvittaessa ohjata työntekijöitä koulutuksiin.   

Osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen ovat olleet vahvasti mukana Toyota Tsusho Nordicin työssä jo pitkään. Yrityksessä on ollut käytössään japanilaistaustainen Kaizen-filosofia, jonka periaatteiden mukaisesti henkilökunta on voinut kirjata kehitysideoita intranettiin. Lisäksi yritys on tehnyt aktiivista oppilaitosyhteistyötä vastavalmistuneiden työllistämiseksi ja työssä kehittymiseksi.  

”Henkilöstökyselyissä on saatu kiitosta koulutuksista ja mahdollisuuksista kehittyä. Yhtiössä on paljon pitkiä työuria sekä samoissa tehtävissä että erilaisten urapolkujen ja tehtäväkierron mahdollistamana, mikä osoittaa, että on pystytty tarjoamaan kehitysmahdollisuuksia”, kertoo hallintojohtaja Minna Mielonen.  

Nyt haasteina ovat digitaalisen osaamisen kasvata tarve, autoalan kokonaisvaltaisempi murros ja asiakaskäyttäymisen muutokset. Koronan myötä Toyota Tsusho Nordicissa laajennettiin nopeasti etäpalveluja ja työskentelymahdollisuutta. Samalla toimintaympäristö on muuttunut entistä mobiilimmaksi ja asiakkaat odottavat palvelua ympäri vuorokauden.

”Tällä hetkellä osaamisen kehittämisen kannalta tärkeintä on, että kaikilla työntekijöillä on asenne ja valmiudet jatkuvaan uudistumiseen, jotta organisaatio pystyy reagoimaan nopeasti.”, Mielonen toteaa.  

Uudistumiskykyä vahvistaakseen yritys osallistui keväällä Osaamisella kasvuun! -valmennukseen. Valmennuksen lopputuloksena saatiin käyttöön Excel-pohjainen osaamisen kehittämisen suunnittelun työkalu. Sen avulla esimiehet voivat tunnistaa tiimin osaamisen tarpeita, aikatauluttaa kehitystyötä ja jakaa tietoa. Lopuksi tiedot voidaan koota organisaatiotasolla. Työkalu otettiin käyttöön loppuvuodesta.  

“Valmennus tuli todella tarpeeseen. Valmennuksessa käsiteltiin muutakin hyödyllistä, kuten vuorovaikutus- ja tiimitaitoja sekä esimiehen roolia”, Mielonen kertoo. 

Syksyn Kasvupalvelu 2.0 -valmennuksessa työstettiin lisäksi vastuutaulukkoa yksityiskohtaisemmin tiettyyn toimenpiteeseen ja kehitysehdotukseen liittyen. 

”Suuri kiitos Vantaan kaupungille, että pääsimme mukaan hankkeeseen. Palvelut osuivat hyvään ajankohtaan, kun osaamisen kehittämisen teema oli vahvasti esillä. Valmennuksista tuli esimiehiltä erittäin positiivista palautetta”, summaa Mielonen.