Osaamisen kehittämisen opit kiinnostivat Brysselissä

Blogi

TEKSTI | Virve Louekari

Hankkeen delegaatio vieraili Brysselissä maaliskuun lopulla levittämässä hankkeen oppeja sekä tapaamassa osaamisen kehittämisen verkostoja ja vaikuttajia. Matkalta tarttui mukaan erityisesti ideoita hankkeen tulosten juurruttamiseen.

Projektipäälliköt Elina Taponen (Metropolia) ja Laura Erkkilä (Laurea), projektiasiantuntija Virve Louekari (Vantaan elinkeinopalvelut) ja hankeasiantuntija Marilla Kortesalmi (Laurea) vierailivat Brysselissä 28.–30.3. Matkan tarkoituksena oli viedä hankkeen oppeja ja tuloksia eurooppalaiseen levitykseen sekä löytää yhteistyökumppaneita tuleviin rahoitushakuihin ja projekteihin. Samalla haluttiin tutustua EU:ssa tapahtuvaan jatkuvan oppimisen kehitystyöhön ja sen eurooppalaisiin verkostoihin.

Osaamisen kehittämistä esiteltiin Urban Development in the EU-tapahtumassa

EU:n Urban Innovative Action -rahoitusinstrumentista (UIA) saavat Suomessa Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen lisäksi rahoitusta myös kaksi muuta hanketta: Helsingin Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE -hanke ja Lahden CitiCAP-hanke. Näitä kolmea hanketta esiteltiin Helsinki EU Officen järjestämässä Urban development in the EU -tapahtumassa tiistaina 29.3.

Tapahtumassa asiantuntijat saivat kuulla hankkeen tuloksista ja tärkeimmistä löydöksistä, kuten asiakkuusvastaavien merkityksestä yritysten sitoutumiselle sekä siitä, kuinka tärkeä oma esihenkilö on jatkuvan oppimisen tukijana. Keskusteluissa kiitettiin erityisesti sitä, että hanke on onnistunut vaikuttamaan suureen joukkoon Vantaalla toimivia yrityksiä.

Tapahtumassa kuultiin myös Policy Director Pia Laurilan esittely uudesta EUI-rahoitusinstrumentista ja sen tuomista mahdollisuuksista. Hankkeen jatkuvuuden kannalta oli mielenkiintoista kuulla, millaisiin tulevaisuuden rahoitusmahdollisuuksiin on hyvä valmistautua. Lisäksi kuultiin kommenttipuheenvuorot Eurocities-verkoston Policy Advisor Pietro Revigliolta ja Kuntaliiton Brysselin toimiston johtaja Ilari Havukaiselta.

Kokoushuone, jossa edessä puhumassa nainen. Tuoleilla istuu ihmisiä. Kaksi ihmistä seisoo vasemmalla puolella huonetta.
Projektipäällikkö Elina Taponen kertoi asiakasvastaavien roolista Helsinki EU Officen järjestämässä tapahtumassa.

Hyödyllisiä keskusteluja hankkeiden tiedonjaosta

Tiistaina saimme tavata myös UIA:n Knowledge Management & Communication Coordinator Amélie Cousinin. Hän kertoi, millaisia tulevaisuuden näkymiä on luvassa hankkeiden skaalaamisen ja tiedonjaon saralla. Hybridinä toteutettu keskustelu oli antoisa erityisesti siksi, että Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa on haluttu panostaa oppien jakamiseen, jotta mahdollisimman monet onnistumiset jäisivät elämään. Siksi olikin hienoa kuulla, että rahoittaja on kehittämässä tähän uusia käytänteitä ja foorumeita.

Sama kokoushuone kuin edellisessä kuvassa. Suurella näytöllä naisen kasvot. Ihmisiä istuu tuoleilla ja kuuntelee naisen puhetta.
Amélie Cousins kertoi, kuinka EU:ssa kehitetään hankkeiden tiedonjaon foorumia.

Ajatustenvaihtoa eurooppalaisesta jatkuvasta oppimisesta

Keskiviikkona tapasimme EARLALL – European Association of Regional & Local Authorities for Lifelong Learning -verkoston johtaja Noelia Canteron ja tiedottaja Levenez Molacin. EARLALL on Brysselissä toimiva kahdentoista Euroopan alueen verkosto, joka luo yhteistyötä eri jatkuvan oppimisen projektien ja organisaatioiden välille.

Keskusteluissa käsiteltiin eurooppalaista jatkuvaa oppimista, hankkeen tuloksia ja oivalluksia sekä jatkuvan oppimisen ekosysteemien rakentamista. Jaoimme myös ajatuksia moninaisista tavoista tukea yritysten jatkuvaa oppimista sekä esimerkkejä kaupunkien ja yritysten yhteistyöstä. Erityisesti mieleen jäivät Baskimaan yritysten ja kaupunkien jatkuvan oppimisen yhteistyö sekä Norjan kiinnostava Skills Council -malli.

Kokoushuone, jonka seinällä suuri taulu. Kolme ihmistä istuu pöydän ääressä, kolme ihmistä seisoo heidän takanaan.
Keskustelu EARLALL-verkoston johtaja Noelia Canteron (keskellä) kanssa antoi ideoita yritysten jatkuvan oppimisen edistämiseen.

Parlamenttivierailulla Euroopan muutoksista

Lopuksi saimme vierailla Europarlamentissa, jossa tapasimme europarlamentaarikko Petri Sarvamaan. Keskustelimme EU:n päätöksenteon prosesseista ja muutoksista Euroopan turvallisuustilanteessa. Vierailu jätti varmasti jokaiselle kasvaneen kiinnostuksen EU:ta ja siellä vaikuttamista kohtaan.

Europarlamentin istuntosali. Ryhmä ihmisiä seisoo salin lehtereillä ja katsoo kameraan.
Europarlamentin istuntosalissa – eurooppalaisen päätöksenteon ytimessä.

Vierailu toi inspiraatiota eurooppalaiseen yhteistyöhön

Kokonaisuudessaan hankkeen vierailu Brysseliin oli onnistunut. Erityisen antoisia olivat keskustelut kasvokkain jatkuvan oppimisen asiantuntijoiden kanssa. Oli myös hienoa nähdä, kuinka suurella mielenkiinnolla hankkeen tulokset ja opit otettiin vastaan. Onnistuimme siis viestimään suurelle joukolle sen muutoksen, jonka hanke on saanut aikaan kolmen vuoden aikana. Kuulimme myös toiveita tulla esittelemään hanketta uusille eurooppalaisille areenoille. Selvää onkin, että eurooppalainen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen kaltaisille innovatiivisille projekteille.

Kiitos vielä vierailun ja tapaamisten organisoinnista Helsinki EU Officen Hilu Kangas-Rannalle ja Mikael Vainiolle!

Ensimmäinen kuva: Unsplash