Osaamisen kehittämisen opit kiinnostivat Brysselissä

Hankkeen delegaatio vieraili Brysselissä maaliskuun lopulla levittämässä hankkeen oppeja ja tapaamassa osaamisen kehittämisen verkostoja ja vaikuttajia. Matkalta tarttui mukaan erityisesti ideoita hankkeen tulosten juurruttamiseen.