Kohtaanto haasteena: Mitä voin tehdä, jotta rekrytointi onnistuisi?

Blogi Yleinen

TEKSTI | Elina Salo

Urbaania kasvua -hankkeen rekrytointipalvelua kehittäessä ja testatessa olemme törmänneet kuuluisaan kohtaanto-ongelmaan: Miksi markkinoilla oleva työvoima ei kohtaa avointen työpaikkojen kanssa? Missä on vika? Yhteiskunnan kannustamana ja omalla tahtotilallaan jokainen työnantaja pystyy löytämään sopivaa, tai sopivaksi oppivaa, työvoimaa palkkalistoilleen.

Hankkeessa kerätyn kokemuksen mukaan työnantajat tarvitsevat apua sanoittamaan osaajatarpeitaan. Ei ole aina itsestään selvää, millaista työntekijää etsitään. Epäselvissä tilanteissa on luonnollista asettaa rima korkealle ja toivoa varmuuden vuoksi mahdollisimman laaja-alaista osaamista, multitalenttia ja superihmistä:

Mikäli lähivuosina laajennamme Aasian markkinoille, olisi kiinan kielitaito plussaa!

Ulkopuolisena pystymme huomaamaan, että odotukset työnhakijoille saattavat olla valtavan korkealentoisia. Asian ytimessä eli rekrytointia tehdessä ongelma on kuitenkin haastavampi havaita etenkin pk-yrityksissä, joissa ei välttämättä ole omaa osastoa tai edes henkilöä rekrytointiin, vaan sen hoitaa joku muun työnsä ohessa. Vauhdissa voi olla mahdotonta huomata ongelmakohtia. Tietysti rekrytoitavaksi toivotaan parasta mahdollista osaajaa. Sitten ihmetellään, miksei meille löydy yhtään sopivaa työntekijää: Onko ne kaikki työttömät laiskoja, kun kukaan ei halua meille töihin?

Työnhakija puolestaan selaa työpaikkailmoituksia ja ohittaa haut todeten olevansa riittämätön jokaiseen hommaan:

Vaaditun viiden vuoden kokemuksen sijaan olen tehnyt alan töitä vasta 4,5 vuotta. Lisäksi ruotsin kielitaitoni on hieman ruosteessa ja fyysinen kuntoni on päässyt rapistumaan aktiivisista urheiluvuosista. Olen itseopiskellut uusimmat koodauskielet, joten virallista todistusta niiden osaamisesta ei ole.

Kun työtä etsivä ei täytä kaikkia ilmoituksen vaateita, hän saattaa luonnollisesti jättää hakemuksen lähettämättä. Harvalla meistä on kykyä tai uskallusta arvottaa omaa osaamistaan yläkanttiin. Itsensä kehuminen on vaikeaa etenkin silloin, jos pettymyksiä työnhaussa on jo tullut ja viimeisestä ammatillisesta onnistumisen kokemuksesta on vierähtänyt tovi. Monelle luonteenomainen vaatimattomuus ei ole eduksi työnhaussa. Riittävää rohkeutta itsensä markkinointiin on harvalla.

Resepti ratkaisuun

Tässä on ainekset kohtaanto-ongelmaan! Mutta miten problematiikan voisi ratkaista?

Ratkaisuun tarvitaan molempia osapuolia. Työnantajien on pystyttävä tulemaan vastaan ja muotoilemaan uudelleen vaatimuslistojaan. Samoin työnhakijan on systemaattisesti harjoiteltava oman osaamisensa sanoittamista ja markkinointia sekä mietittävä laaja-alaisesti osaamisensa hyödyntämismahdollisuuksia eri tehtävissä. Kummaltakin tarvitaan joustavuutta, avointa mieltä sekä koulutusmyönteisyyttä. Suurimman osan työelämässä tarvittavasta substanssiosaamisesta pystyy kouluttamaan ja oppimaan, kunhan molempien osapuolten motivaatio onnistumiseen on kohdillaan ja mukana on positiivista asennetta.

On hyvä muistaa, että molemmilla osapuolilla on yhteinen tavoite: Työnantaja ja työnhakija tavoittelevat molemmat onnistunutta työllistymistä, joka voidaan parhaimmillaan saavuttaa hyvällä yhteistyöllä.

Yhteiskunnan tuki

Työnhakijoita valmennetaan ja kannustetaan monissa palveluissa, mutta myös työnantajille on tarjolla rekrytointiapuja. Urbaania kasvua -hankkeen palveluna olemme pohtineet yhdessä vantaalaisten pk-yritysten kanssa rekrytoinnin sudenkuoppia. Olemme panostaneet hyvään pohjatyöhön ja harkittuun tarpeiden sanoitukseen. Lisäksi olemme keskittyneet huomioimaan avarakatseisesti kaikkien hakijoiden potentiaalin.

Rekrytoinnin tueksi on olemassa myös yhteiskunnallisia kannustimia, joita pyritään jatkuvasti kehittämään muun muassa kohtaanto-ongelmaa ratkoen. Työnantaja voi saada rahallista tukea perusteellista perehdytystä, oppisopimuskoulutusta tai muuta osaamisen paikkausta tukemaan. Valtakunnallisten tukien lisäksi kunnilla on omia kannustimiaan. Vantaa maksaa kuntalisää palkkatuen päälle, sekä nuoren työttömän palkkaamiseen tarkoitettua rekrytointitukea.

Apua ja yhteistyökumppaneita onnistuneeseen rekrytointiin on saatavilla. Niitä kannattaa hyödyntää. Hyvin suunniteltu ja vastuullinen rekrytointi on investointi, joka kantaa pitkälle!