Askelmerkkejä yritysten teknologisen muutoksen sparraamiseen

Yritykset tarvitsevat apua teknologisiin kehitysprojekteihin pysyäkseen mukana digitalisaatiossa ja vahvistaakseen kilpailukykyä. Sparria teknoloikkaan -palvelu luotiin vantaalaisten pk-yrittäjien tueksi liiketoimintaa edistävän teknologisen ratkaisun suunnitteluun. Artikkelissa reflektoidaan palveluun osallistuneiden yritysten ja valmentajien kokemuksia ja oppeja. Taustamateriaalina on käytetty osallistujien laadullisia palautteita ja valmentajien arvioita.

Viestintäosaaminen esiin ja jakoon

Hanketyössä on mahdollisuus kehittää itseään viestijänä – jopa tavoitteellisesti. Lombardon ja Eichingerin 70–20–10 mallin mukaan 20 prosenttia osaamisen kehittymisestä tapahtuu sosiaalisessa kanssakäymisessä(1). Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa on järjestetty yhteisiä Asiallista kivaa! -tuokioita viestintäosaamisen kehittämiseksi. Tuokioissa on osallistujien toiveiden mukaan opeteltu uusia asioita, käytäntöjä ja tekniikoita. Sisältö on pidetty perustasolla, joten aikaisempaa osaamista asiasta ei ole tarvinnut olla

Visuaalisuus tehostaa viestiä

Oletko huomannut, että kuvitat kuulemaasi tai lukemaasi, jotta ymmärrät esimerkiksi asioiden välisiä yhteyksiä Piirteletkö mindmappeja tai nuolia muistiinpanojesi tueksi? Tai muistatko esitetystä asiasta parhaiten näkemäsi kuvat? Sinulle on tällöin luontaista hahmottaa asioita visuaalisesti. Tässä artikkelissa käsittelemme visuaalisuuden merkitystä siitä näkökulmasta, miten se tukee sanallista ja kirjallista viestiä, edistää asiayhteyksien ymmärtämistä ja auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia hanketyössä. Kun puhumme visuaalisuudesta, puhumme erilaisista kuvaajista: aikajanoista, prosessikaavioista, infograafeista ja mindmapeista.

Osaamisen johtaminen vahvistaa yritysten kilpailukykyä

Osaamisella kasvuun! -valmennusohjelma luotiin yritysten ja työntekijöiden muutoskyvykkyyden vahvistamiseksi. Valmennuksen avulla yrityksissä kehitettiin osaamisen johtamista ja luotiin yrityskohtainen malli osaamisen kehittämiseen. Samalla yrityksiä tuettiin tunnistamaan henkilöstön osaamista. Artikkelissa kuvataan asiakkaiden valmennuksesta saatuja hyötyjä ja oppeja. Taustamateriaalina on käytetty asiakasyritysten palautekeskusteluja ja osallistujien laadullisia palautteita.

How could independent Research Organizations contribute to the development of local jobs and skills agendas? Lessons from the Vantaa GSIP Project

This is the web-article No. 7 of the GSIP (Growth and Social Investments Pacts) Project, an initiative of the City of Vantaa (FI) to develop an innovative local jobs and skills agenda. It provides readers with on the ground information about the contribution of Finnish research community to the successful design and implementation of the Vantaa GSIP Project.

Kasvun esteiden raivaajat

Urbaania kasvua -hanke on saanut eri tahot tarttumaan Vantaalla kiperään haasteeseen: alakohtaiseen työvoimapulaan ja osaamisen kehittämiseen. Hankkeen vetäjät uskovat, että kaupungin matalasti koulutettujen ja vaikeasti työllistettävien tilanne on osin ratkaistavissa uudenlaisella toimintamallilla.