Koronapandemia iskee kovalla kädellä kouluihin ja Vantin koko liiketoimintaan

Blogi Yleinen

Hyvä arki koki kolahduksen, kun koronavirus ujuttautui elämäämme. Jokainen voi kuitenkin vaikuttaa omalla toiminnallaan pandemian estämiseen ja läheisten hyvinvointiin, arvioi Vantin projektikoordinaattori Minna Tuomi.

TEKSTI Minna Tuomi

Arki on hyvän palvelun arvoista, sillä vietämme arkea vuosittain noin 260 arkipäivää.

Hyvä arki on sellaista, että työnteko ja koulunkäynti sujuvat jouhevasti: ruoka on ravitsevaa ja maukasta, kiinteistöt pysyvät siisteinä ja kaikille voidaan taata turvallinen ja viihtyisä toimintaympäristö. Vanttilaiset rakentavat vantaalaisten arkea. Varmistamme, että palvelumme pelaavat. Kuuntelemme, keskustelemme ja kehitämme, sujuvan arjen puolesta nyt ja tulevaisuudessa. Olemme todella vahvasti mukana vantaalaisten arjessa joka arkipäivä, joissakin kohteissa myös viikonloppuisin.

Asiakaslupauksemme ja sloganimme on hyvää arkipäivää. Arkipäivä on ollutkin jo pitkään meillä kaikilla Vantissa hyvä, mutta nyt koronavirus on iskenyt koko Suomeen voimalla ja samalla myös ujuttautunut meidän arkeemme. Tämä tietysti huolestuttaa ja mietityttää, että miten tästä eteenpäin. Mitä enemmän ihmiset seuraavat uutisia ja saavat lisätietoa koronan tuomista lieveilmiöistä, sitä huolestuneempia he ovat omasta tilanteestaan terveydestään, työpaikastaan ja tulevaisuudestaan. Elämme kaikki epävarmuudessa ja uuden tiedon vyöry vain lisää tuskaa ja ahdistusta. Yrityksemme johto on lähettänyt terveiset henkilöstölle, että otetaan rauhallisesti ja toimitaan järkevästi.

Työtehtävät voivat muuttaa muotoaan ja voidaan määrätä myös kokonaan uusiin tehtäviin tai toisiin työkohteisiin. Jotta palvelut pystytään tuottamaan äärimmäisen haastavassa tilanteessa, johdolta vaaditaan toiminnan suunnittelua, henkilökunnalta joustavuutta ja yhteishenkeä. Jokainen voi omalta osaltaan ja omalla asenteellaan ja olemassa olevalla ammattitaidolla vaikuttaa siihen, että palvelujen tuottaminen onnistuu myös nyt. Palvelujen tuottamisen toimintavarmuus on nyt erityisen tärkeää, sillä tuotamme palveluja Vantaan kaupungille niin, että heidän toimintansa voi myös jatkua mahdollisimman häiriöttömästi.  

Nyt tarvitaan jokaiselta joustavuutta

On hyvä muistaa, että olemme kaikki historiallisessa poikkeavassa tilanteessa koko Suomessa. Kaikilta suomalaisilta vaaditaan joustavuutta riippumatta työroolista tai elämäntilanteesta. Mitään tämän kaltaista kukaan meistä ei ole ennen kohdannut. Emme siis ole yksin. Vertaistuen saaminen ja keskustelu työtovereiden kanssa tästä tilanteesta,voi auttaa eteenpäin. Valmiita toimintamalleja ei ole. Tilanne elää päivittäin.

Työturvallisuus ja hygieniaohjeistukset sekä niiden noudattaminen nousee tärkeään rooliin ja samoin se, että viranomaisten ohjeistuksia noudatetaan ehdottomasti. Vantissa henkilöstö ja esimiehet on ohjeistettu tehostetusti hygienia asioissa ja myös toimintamalleja on luotu poikkeustilanteita varten eri liiketoiminnoissa. Varautumalla ennakkoon pyrimme säilyttämään toimintakykymme myös laajemmassa häiriötilanteessa epidemian aikana. Jokaisella suomalaisella on oikeus ja velvollisuuskin olla turvaamassa toimintaa yrityksissä haastavassa työtilanteessa sekä asiakastyössä että omassa työtehtävässä. Turvalliset toimintatavat ovat olennainen osa ammattitaitoa. Saavutamme hyviä tuloksia, kun suhtaudumme turvallisuuteen normaalina osana päivittäistä työtä.

Jokainen voi omalla asenteella ja tavallaan toimia vaikuttaa siihen, että miten koronavirus etenee ja leviää. Ole varovainen ja huolellinen työtehtävissäsi sekä vapaa ajalla. Noudata valtiovallan ohjeistuksia. Näin voimme ainakin hidastaa tämän taudin leviämistä ja etenemistä. Voimme myös omalla toiminnallamme turvata omat läheisemme ja itsemme ja estää näin lähimmäisten sekä muiden suomalaisten kärsimystä. Tämä kuitenkin edellyttää vastuullista toimintaa meiltä kaikilta omassa elämässä: sekä töissä että vapaa-aikana. Ollaan siis vastuullisia ja pidetään huolta toisistamme!

Mikä?

  • Vantti on Vantaan kaupungin omistama palveluyhtiö.
  • Se työllistää lähes tuhat ihmistä.
  • Liikevaihto oli noin 48 miljoonaa euroa vuonna 2018.
  • Luo päivittäin hyvää arkipäivää Vantaan kaupungin ateria ja puhtauspalveluissa asukkaille.
  • Asiakkaina ovat päiväkodit, koulut, hoivakodit, palvelutalot, Katriinan sairaalassa sekä puhtauspuolella myös kohteina monitoimitalot, nuorisotalot, terveydenhoitotilat, uimahalleissa sekä toimistoissa
  • Kuljetuspalvelut vastaavat muun muassa kaupungin postin, hoitotarvikkeiden ja terveydenhuollon apuvälineiden kuljetuksesta.
  • Tekniset palvelut vastaavat kiinteistöjen ja toimitilojen ennakoimattomista ja vuosittaisista korjauksista, kirvesmies-, maalaus- ja rautarakennetöistä, ulkoalueiden rakenteiden ylläpidosta sekä leikkivälineiden tarkastuksesta ja uimahallien huollosta. Lisäksi tekniset palvelut hoitavat kiinteistöjen LVI-järjestelmiä eli ilmanvaihtoa, lämmitystä ja putkitöitä, ja vastaavat myös kiinteistöjen sähkötöistä sekä turvatekniikan tehtävistä, kuten murtohälytyslaitteiden aikamuutoksista ja käyttäjäkoodeista.