""

Viestintäosaaminen esiin ja jakoon

Artikkeli Yleinen

TEKSTI | Anniina Honkonen, Elina Taponen, Johanna Lönnqvist, Elina Salo

Hanketyössä on mahdollisuus kehittää itseään viestijänä – jopa tavoitteellisesti. Lombardon ja Eichingerin 70–20–10 mallin mukaan 20 prosenttia osaamisen kehittymisestä tapahtuu sosiaalisessa kanssakäymisessä(1). Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa on järjestetty yhteisiä Asiallista kivaa! -tuokioita viestintäosaamisen kehittämiseksi. Tuokioissa on osallistujien toiveiden mukaan opeteltu uusia asioita, käytäntöjä ja tekniikoita. Sisältö on pidetty perustasolla, joten aikaisempaa osaamista asiasta ei ole tarvinnut olla.

Tuokioissa olemme muun muassa:

  • opetelleet editoimaan kuvia ja videoita
  • tutustuneet podcastien tekemiseen
  • harjoitelleet vakuuttavaa esiintymistä live- ja etätilanteissa ja
  • käyneet läpi graafisen suunnittelun perusteita Canvalla

Pääosin tuokiot on toteutettu hankkeen omien asiantuntijoiden voimin verkon kautta ja ne on tallennettu, jolloin asioihin on voinut palata myös uudelleen. Tuokioista on saatu positiivista palautetta. Osallistujat ovat kokeneet, että opitut asiat on voinut kytkeä helposti hankkeen arkipäivään. Erilaisten viestinnän keinojen ja sovellusten esittely on koettu toimivaksi ja toisiaan tukevaksi jatkumoksi.

Oman osaamisen jakaminen hankeorganisaation sisällä on lisännyt hankeviestinnän monipuolisuutta sekä avoimuutta, innostusta ja yhteishenkeä. Pääajatuksena on ollut Urbaania kasvua Vantaa hankkeen viestinnän saama hyöty, sillä opittuja taitoja on hyödynnetty esimerkiksi oman podcast-sarjan muodossa, monipuolisessa kirjoitustyössä ja tuloksien jakamisessa. Hankkeen lisäksi opittuja taitoja voi hyödyntää muissakin työtehtävissä.

Esimerkkejä viestintäteoista

Lähteet:
1 Lombardo, M. & Eichinger, R. (1996). The Career Architect Development Planner (1st ed.). Minneapolis: Lominger.

Julkaistu alunperin Metropolia Ammattikorkeakoulun Hankeviestinnän käsikirjassa