Yli kolme vuotta pk-yritysten osaamisen kehittämistä – hankkeen tärkeimmät tulokset ja opit

Artikkeli

TEKSTI | Virve Louekari

Urbaania kasvua Vantaa –hankkeessa luotiin reilun kolmen vuoden aikana palveluita pk-yritysten osaamisen kehittämiseen. Hankkeen loputtua jäljelle jäävät muun muassa kolmessa kasvudiilissä kehitetyt palvelut ja aikaansaadut tulokset, neljän digitaalisen työkalun toteutussuunnitelmat, toimenpidesuosituksia, podcasteja sekä julkaisuja osaamisen kehittämisestä.

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen infograafi. Saavutettava pdf aukeaa alla olevasta linkistä

Kasvudiilit

Hankkeessa luotiin kolme kasvudiiliä eli palvelupakettia, jotka tukivat pk-yritysten rekrytointia, henkilöstön kouluttamista ja digitalisaatiota. Kasvudiilien palveluita kehitettiin yhdessä partneriyritysten ja sidosryhmien kanssa.  

Kasvudiili 1: Työvoiman rekrytointi ja koulutus 

Kasvudiili 1 yhdisti rekrytointipalvelut sekä koulutus- ja valmennuspalvelut. Näin tuettiin erityisesti yrityksiä, joiden kasvun esteenä oli osaavan työvoiman löytäminen. Tarkoituksena oli työllistää työttömiä ja matalan osaamis- ja koulutustason henkilöitä. 

Kasvudiili 2: Henkilöstön osaamisen päivitys 

Kasvudiili 2:ssa yhdistettiin työvoiman osaamistason kehittäminen ja kasvua edistävät toimet. Palveluita olivat muun muassa ammatillisen osaamisen kehittämispalvelut, kasvuvalmennukset, kasvuklinikat ja verkkoaamukahvit.  

Kasvudiili 3: Tukea teknologiseen muutosprosessiin ja valmennusta osaamisen kehittämiseen 

Kasvudiili 3:ssa tuettiin yrityksiä teknologisessa muutoksessa. Yrityksille tarjottiin sparrausta teknologiseen loikkaan ja valmennusta osaamisen kehittämiseen.  

Digitaaliset työkalut

""

Hankkeessa kokeiltiin palveluiden automatisointia kehittämällä Proof of Concepteja (PoC). PoC tarkoittaa konsepti-idean nopeaa testausta. Työkalujen taustana ovat hankkeen Kasvudiilit, joiden palveluista osa automatisoidaan ja/tai digitalisoidaan. Näillä ratkaisuilla tuetaan yritysten vastuullista kasvua. 

Personal Digital Coach 

Osaamistavoitteiden saavuttamista tukeva sovellus tukee työelämän osaamistavoitteiden saavuttamisessa ja perehdytyksessä. PDC voi toimia myös oppisopimuskoulutuksen apuvälineenä. 

Osaamiskartoitus 

Portaali yhdistää työntekijän osaamisprofiili yrityksen sisäisiin työmahdollisuuksiin. Kartoitus auttaa yksilöä tunnistamaan vahvuuksiaan ja pohtimaan osaamisen kehittämistä.  

Dashboard  

Dashboard yhdistää dataa eri lähteistä ja helpottaa näin oikean palvelun tuottamista asiakasyritykselle. Yritysten tarpeet voivat liittyä esimerkiksi kasvuun, työvoiman tarpeeseen tai henkilöstön kouluttamiseen. 

Chatbot 

UKV-Botti kartoittaa yritysten teknisiä ja liiketaloudellisia haasteita automatisoidun ja polkumaisen dialogin avulla. UKV-Botti auttaa muun muassa asiakashankinnassa ja mahdollistaa tarvelähtöisen ja kohdennetun asiakaskontaktoinnin. 

Julkaisut

Uudella osaamisella kasvuun  

Julkaisu on hankkeessa kertyneistä opeista koottu käytännönläheinen lukupaketti kaikille pk-yritysten osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille. Opeista hyötyvät niin pk-yritysten johto, HR ja työntekijät kuin organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita pk-yritysten osaamisen kehittämisestä ja vastuullisen kasvun tukemisesta. 

Kasvuun osaamisella ja teknologialla 

Työelämän murros vaatii yrityksiltä osaamisen kehittämistä ja modernia digitalisaation johtamista. Hankkeen asiantuntijoiden kirjoitukset antavat inspiraatiota pk-yritysten kasvuun. 

Kokemuksia kentältä  

Julkaisu sisältää 18 hankkeessa työskentelevien asiantuntijoiden kirjoittamaa artikkelia hankkeen eri aihepiireistä ja toteutuksesta. Julkaisu tuo samalla esiin hankkeessa työskentelevien asiantuntijoiden kokemuksia työskentelystään hankkeessa. 

Artikkelit  

Artikkelit tarjoavat tietoa muun muassa pk-yritysten osaamisen kehittämisen ja johtamisen palveluista sekä niiden kehittämisestä. Mukana on myös kuvauksia digitaalisten työkalujen luomisesta pk-yritysten tarpeisiin.  

Blogit 

Blogeista löydät tietoa pk-yritysten osaamisen kehittämisen ja johtamisen palveluista sekä niiden kehittämisestä. Mukana myös muita ajankohtaisia aiheita kuten digitalisaatio, vastuullisuus ja työelämän monimuotoisuus. 

Toimenpidesuositukset 

Hankkeen toimenpidesuosituksia yhdistää vahva tarve yritysten, kaupunkien ja koulutusorganisaatioiden tiiviimmälle yhteistyölle, sillä yritysten osaamisen kehittäminen edellyttää yhteisten toimintaprosessien luomista. 

Tutustu toimenpidesuosituksiin:

Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat -podcast 

Kahdeksan podcastin sarjassa murretaan osaamisen kehittämiseen liittyviä myyttejä työssäkäyvän aikuisoppijan ja työnantajan näkökulmista.