Kuvituskuva hankejulkaisusta

Kasvuun osaamisella ja teknologialla -julkaisusta eväitä työelämän muutokseen

Kasvuun osaamisella ja teknologialla

Työelämän murros vaatii yrityksiltä osaamisen kehittämistä ja modernia digitalisaation johtamista. Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen asiantuntijoiden tuoreet kirjoitukset antavat inspiraatiota pk-yritysten kasvuun.

Nopeasti muuttuva työelämä vaatii uudenlaisia taitoja. Yrityksillä on oltava osaamista soveltaa uusia työtapoja ja teknologioita sekä innovoida uutta. Tämä ei ole mahdollista ilman henkilöstön jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen asiantuntijat ovat koonneet näistä teemoista Kasvuun osaamisella ja teknologialla -verkkojulkaisun. Asiantuntijat ovat perehtyneet aiheisiin akateemisesti ja käytännön asiakas- ja kehitystyössä.

Julkaisun artikkelit:  


Hankkeessa luodaan uusia ratkaisuehdotuksia yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseen, teknologiseen muutokseen ja työllisyyden edistämiseen. Näin tuetaan yritysten kehittymistä ja kiihdytetään niiden vastuullista kasvua. Kohderyhmänä ovat Vantaalla toimivat 10–200 henkilöä työllistävät yritykset. Tavoitteena on tukea yritysten kasvua nopeasti muuttuvassa maailmassa.