""

Toimenpidesuositus 2: Kaupunkien tulisi olla aktiivisesti yhteydessä pk-yrityksiin ja kartoittaa niiden tarpeita

""

Nykytila

Vantaan kasvupalveluilla ei ole systemaattista yhteydenpitomekanismia alueen yritysten kanssa. Siksi kaupungilla ei ole aina ajantasaista tietoa yritysten tilanteesta ja tarpeista, eikä se voi tukea optimaalisesti yrityksiä ja tarjota niille kohdennettuja palveluita. Yrityksen varassa on, osaavatko ne tunnistaa kehitystarpeitaan ja etsiä sopivia palveluita tai yhteistyökumppaneita. Vaikka palveluita on usein saatavilla, eivät yritykset aina löydä niistä tietoa.

Miten hanke sai aikaan muutoksen

Hankkeen asiantuntijat olivat säännöllisesti yhteydessä yrityksiin, kartoittivat yrityksen ja henkilöstön osaamisen kehittämistarpeita sekä tarjosivat hankkeessa luotuja palveluita. Mukaan lähteneille yrityksille nimettiin yhteyshenkilö, joka vastasi yhteydenpidosta. Yrityksissä koettiin positiiviseksi kaupungin kiinnostus yritysten kilpailukyvyn ja kasvun edistämiseen, mikä nosti Vantaan profiilia alueensa yrittäjien silmissä.

Askeleet eteenpäin

1. Kaupungilla tulisi olla yritysyhteistyöhön keskittynyt tiimi, joka on aktiivisesti yhteydessä yrityksiin.

  • Tiimin tehtävänä olisi kartoittaa yritysten tarpeita osaamisessa, työvoimassa ja kehittämisessä, jotta yritys voidaan ohjata sopiviin palveluihin.
  • Tiimissä tulisi olla yritysyhteistyön asiantuntijoita, joilla on resursseja yritysyhteistyön kehittämiseen.

2. Alueellisella koulutusekosysteemillä voidaan vastata erityisesti pk-yritysten osaamisen kehittämisen haasteisiin. 

  • Jatkuvan oppimisen palveluiden kehittämiseen ja koordinointiin tarvitaan kaupunkien, koulutusorganisaatioiden ja yritysten tiiviimpää yhteistyötä.
  • Näin koulutusorganisaatiot voivat ennakoida paremmin yritysten tarpeita ja yritykset hyödyntää tehokkaammin koulutuspalveluita.
  • Verkosto tarvitsee aktiivisen koordinaattorin toimiakseen.
  • Toteuttaminen vaatii vielä jatkotutkimusta.