""

Toimenpidesuositus 4: Pk-yrityksiä tulisi tukea teknologisessa kehityksessä

Nykytila

Pk-yritysten tulee pysyä mukana teknologisessa kehityksessä, jotta ne säilyttävät kilpailukykynsä. Työn digitalisointi edellyttää kuitenkin näkemystä siitä, mitkä ovat yritykselle toimivimmat ratkaisut. Useissa pk-yrityksessä osataan tunnistaa teknologiset kehitystarpeet, mutta niiden toteuttamiseen ei ole osaamista tai resursseja.

Yritykset ovat hyvin erilaisia osaamistarpeiltaan ja lähtötilanteiltaan, ja teknologisiin muutostarpeisiin reagoidaan usein viime hetkellä. Lisäksi odotukset teknologisista kehitysloikista voivat olla liian korkealla. Todellisuudessa kilpailukykyä kannattaisi varmistaa etenemällä pienin digikehitysaskelin jatkuvasti toimintaa kehittäen.

Miten hanke sai aikaan muutoksen

Yrityksille tarjottiin räätälöityä tukea ja sparrausta digitaalisten kehittämistarpeiden tunnistamiseen ja teknologisen ratkaisun suunnitteluun. Ulkopuolisen asiantuntijan kanssa käydyt keskustelut antoivat tukea teknologisiin investointeihin. Asiantuntijan johdolla yrityksessä työstettiin kehityssuunnitelma ja ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi. Teknologisen ratkaisun ohella tehtiin yrityksen perusprosessien ja liiketoimintamallien tarkistus sekä mahdollinen uudelleenmäärittely. Kun ennen teknologista investointia tehtiin huolellinen pohjatyö, saatiin yrityksille kilpailuetua esimerkiksi viisaalla prosessien automatisoinnilla. Muutosta onnistui, kun henkilöstö oli sitoutunut osaamisen kehittämiseen. 

Askeleet eteenpäin

1. Kaupunkien tulee kartoittaa alat ja yritykset, joilla on eniten haasteita digitalisaation murroksessa.

  • Kaupunkien tulee tarjota näiden yritysten kehittämiseen tukea, joka lähtee yritysten tarpeista ja integroituu osaksi liiketoimintaa jo suunnitteluvaiheessa. 

2. Kansallista rahoitusta tulisi kohdistaa enemmän yritysten liiketoiminnan digitalisaatioon liittyvien valmiuksien kehittämiseen erillisten digihankkeiden sijaan.