Julkaisut

Kasvun esteiden raivaajat

Urbaania kasvua -hanke on saanut eri tahot tarttumaan Vantaalla kiperään haasteeseen: alakohtaiseen työvoimapulaan ja osaamisen kehittämiseen. Hankkeen vetäjät uskovat, että kaupungin matalasti koulutettujen ja vaikeasti työllistettävien tilanne on osin ratkaistavissa uudenlaisella toimintamallilla.

Jatkuvan oppimisen uudistustyö – Olisiko aika ottaa kaikki työkalut käyttöön?

Finlandiatalossa järjestettiin viime vuoden marraskuun lopulla jatkuvan oppimisen parlamentaariseen uudistustyöhön liittyvä tutkijatapaaminen. Tilaisuuteen kokoontui laaja joukko tutkijoita, virkamiehiä, päättäjiä ja koulutuksen ammattilaisia. Tapaamisen tarkoituksena oli esittää tutkimustietoa kootusti päätöksenteon tarpeisiin.

Kasvua sosiaalisesti vastuullisin keinoin

Urbaania kasvua -hanke yhdistää Vantaan kaupungin, yritykset sekä koulutus- ja tutkimuslaitokset. Tavoitteena on kehittää työvoiman osaamista ja tukea yrityksen sosiaalisesti vastuullista kasvua.

Koronapandemia iskee kovalla kädellä kouluihin ja Vantin koko liiketoimintaan

Hyvä arki koki kolahduksen, kun koronavirus ujuttautui elämäämme. Jokainen voi kuitenkin vaikuttaa omalla toiminnallaan pandemian estämiseen ja läheisten hyvinvointiin.

Kohtaanto haasteena: Mitä voin tehdä, jotta rekrytointi onnistuisi?

Urbaania kasvua -hankkeen rekrytointipalvelua kehittäessä ja testatessa olemme törmänneet kuuluisaan kohtaanto-ongelmaan: Miksi markkinoilla oleva työvoima ei kohtaa avointen työpaikkojen kanssa?

Kuinka löytää se oikea? Matka digitaalisten oppimisalustojen maailmaan

Erilaiset oppimisympäristöt ja pedagogiset ratkaisut voivat turvata yksilöllisten opintopolkujen rakentamisen, jolloin huomioidaan niin opiskelijan kuin työelämän tarpeet. Oppiminen painottuu yhä enemmän luokkatilojen sijaan verkossa tapahtuvaksi.

Työvoiman rekrytointi ja koulutus -kasvudiili sosiaalisen yritysvastuun asialla

Vantaan UIA-hanke on nimeltään Urbaania kasvua ja sen taustalla on huoli siitä, miten ammattirakenteiden muutos vaikuttaa työvoiman ja yritysten edellytyksiin pärjätä tulevaisuudessa.

Jaakon tarina: Joululahjaksi vakituinen työpaikka

Ruokapalvelutyöntekijä Jaakko Toljander on hyväntuulinen ja mukava mies. Ja mikä on ollessa, kun hänellä on hyvä syy leveään hymyyn. Toljander työllistyi joulukuussa Vantille vakituiseen työsuhteeseen Urbaania kasvua -hankkeen kautta.

Työelämälähtöistä koulutusta – Laurea yhteiskehittämässä jatkuvan oppimisen käytänteitä Urbaania kasvua –hankkeessa

Työn murros ja teknologian kehitys aiheuttavat jatkuvasti muutoksia osaamisvaatimuksiin. Työelämässä on myös runsaasti aikuisia, joiden osaaminen on vanhenemassa.