Julkaisut

Vanttiin työllistyneet puuhakkaat ja ahkerat hyvän mielen tuojat

Helsingin tuetun työllistymisen palvelun yhteistyöllä on Vanttiin tullut Kuusijärven saunoja lämmittämään huoltomies Atte Salo ja alueen kunnossapitoon Tero Järvi. Atte Salo lämmittää Kuusijärven savusaunat päivittäin. Savusaunojen lämmitys on spesiaalihommaa, joka ei suju keneltä tahansa.

Aamukahvit verkossa – inspiroitumista oman osaamisen ja yrityksen kehittämiseen

Puolen tunnin tehosessiot suunniteltiin lähtökohtaisesti hankkeen kohdeyritysten tarpeisiin, mutta ne järjestettiin kaikille avoimina ja maksuttomina tilaisuuksina. Verkkoaamukahveilla eri alojen asiantuntijat keskustelivat ajankohtaisista liiketoiminnan, työn ja osaamisen kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä verkon välityksellä.

Kuulumisia kentältä – koronan vaikutuksia vantaalaisiin yrityksiin

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen linjat olivat kuumina puolessa välissä vuotta 2020, kun hanketyöntekijät Anne Innanen, Anni Sarantila ja Juha Leskinen tarttuivat luureihin tai antoivat näppäimistölle kyytiä. Kevään, kesän ja alkusyksyn aikana he soittelivat vantaalaisille yrityksille tai vaihtoivat kuulumisia sähköposteissa. Tässä artikkelissa kurkistetaan työn tuloksiin ja kuullaan, mitä vantaalaisille yrityksille kuului vuonna 2020.

Sosiaalinen rekrytointi – ei uhka vaan mahdollisuus yrityksille

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n tahtotilana on tukea osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien sekä maahanmuuttajien työllistymistä. Vantti on verkostoitunut eri toimijoiden kanssa suoraan ilman välikäsiä ja luonut oman toimintamallin työttömien työnhakijoiden työllistymisen tukemiseksi. Esimerkillään ja onnistuneilla työllistymistarinoillaan Vantti haluaa kannustaa toisia yrityksiä panostamaan sosiaaliseen rekrytointiin.

Räätälöidyt osaamisen kehittämisen ratkaisut hyödyttävät pk-yrityksiä

Jatkuvassa muutoksessa oleva yhteiskunta ja työelämä edellyttävät ketterää osaamisen kehittämistä. Työssä tapahtuva oppiminen ja sen ohjaaminen ovat keskeisessä roolissa yritysten kehittymisen kannalta. Yritykset hyötyvät enemmän räätälöidyistä valmennuksista kuin yksittäisten työntekijöiden kouluttamisesta. Yritysvalmennuksissa pystytään keskittymään yrityksessä tunnistettuun liiketoiminnan kehittämishaasteeseen.

Osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen tukevat muutoksessa – näkökulma resilienssikoulutusten suunnitteluun

Työelämä muuttuu, mm. työympäristön automatisoituminen lisääntyy. Yritykset ja niiden henkilöstö tarvitsevat uuttaa osaamista muutoksessa. Osaaminen, sen tunnistaminen ja valmius sen kehittämiseen, on tärkeä osa yksilön uudistumis- ja selviytymiskykyä, resilienssiä.

Persoonallisuus, motivaatio ja temperamentti oppimiseen vaikuttajina

Artikkelissa tarkastellaan käytännönläheisestä ja omiin kokemuksiin peilaavasta näkökulmasta persoonallisuuden piirteiden, temperamentin, aikaisempien kokemusten ja uskomusten vaikutuksia oppimiseen. Lisäksi pohditaan oppimistavoitteiden ja -tarpeiden vaikutusta motivaatioon.

Tehoa rekrytointiin osaajatarpeiden muotoilulla

Kohtaanto-ongelma vaivaa työnantajia yhtä lailla, kun työnhakijoitakin. Urbaania kasvua -hankkeessa yritysten rekrytointipalvelun tarpeeseen kehitettiin Osaajatarpeiden järjestely- ja muotoiluapu, jolla tuetaan vantaalaisia yrityksiä osaavan työvoiman löytämisessä. Samalla yrityksiä kannustetaan rekrytoimaan sosiaalisesti vastuullisella tavalla, koska työelämässä tarvitaan jokaisen työikäisen panosta.

Jatkuva oppiminen on työntekijän, työpaikan ja kouluttajan yhteistyötä

Jatkuvan oppimisen keskustelussa unohtuu helposti omaa osaamistaan kehittävän oppijan näkemykset. Kuvaamme tässä tutkimuksessa työssäkäyvän oppijan toiveita ja tarpeita koulutuksen sisältöön, toteutustapoihin ja henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyen. Tutkimuksessa selvitimme, mikä työssäkäyvälle oppijalle on tärkeää ja hyödyllistä, mistä hän innostuu ja mitä koulutukselta odottaa.