Onko suomalaisen työelämän monimuotoisuudessa onnistuttu?

Suomalainen työelämä on ollut matkalla kohti monimuotoisempaa versiota jo pitkään. Kaikkien työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu erilaisuudesta, iästä, sukupuolesta tai kulttuuritaustasta huolimatta on ollut tärkeä tavoite, jossa työelämässä on osin onnistuttu. Erityisesti eri henkilöstöryhmien sekä naisten ja miesten välinen yhdenvertainen kohtelu on ottanut askelia parempaan suuntaan.

Edetä vai jäätyä – työttömyysuhan alla 55-vuotiaana

Monenlaiset vaihtoehdot pyörivät mielessä, kun yli 55-vuotiaana huomaat kaipaavasi lisäosaamista ja ehkä uutta työpaikkaa. Minkälaisia ratkaisuja ihmiset tekevät tai ovat pakotettuja tekemään? Kirjoittaja esittää tässä oman vaihtoehtonsa, hieman tilastotietoa, ja pohtii, miten asioita voisi tehdä ja ajatella paremmin.

Luottamus ja vuorovaikutus työhyvinvoinnissa

Vuorovaikutus on havaittavissa ja näkyvissä puheen, sanojen käytön, hiljaisuuden, ilmeiden ja eleiden, asentojen, äänenkäytön sekä tilaan asettumisen kautta. Havaitaan ja kuunnellaan ympäristön ja osapuolen sanatonta viestintää. Nämä erilaiset vuorovaikutuksen osa-alueet korostuvat esimies-alaissuhteissa ja kollegoiden välisessä toiminnassa sekä pientiimeissä.

Pesäpallolla ja yritysviestinnällä on yllättävän paljon yhteistä

Pesäpallo on strategiapeli, jossa menestymisen edellytys on, että kaikki joukkueen jäsenet tietävät ja muistavat sovitun suunnitelman pelin jokaisella sekunnilla. Aivan kuten menestyvän yrityksen taustalla on strategia, sovittu etenemissuunnitelma ja suunta, jonka tulisi olla tuttu talon jokaiselle työntekijälle asiakaspalvelijasta tai varastomiehestä talouspäällikköön ja myyntijohtajaan.

Työn murroksen myytit ja datan tarjoamat realiteetit

Työelämä ja sen vaatimukset muuttuvat nopeasti. Mikään työpaikka ei ole turvassa, kun robotisaatio ja automatisaatio korvaa. Vai onko näin? Onko työmarkkinoiden muutoksessa nyt jotain poikkeuksellista? Tuskinpa vaan. Olemme alla pureskelleet näitä väittämiä tilastojen ja tutkimuksen valossa. Näitä myyttejä käytiin läpi myös Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen verkkoaamukahveilla 10.11.2020.

Yrityksille vinkkejä ja vertaistukea Kasvuklinikka -tapahtumasta

Vantaalaisia yrityksiä piinaa koronapandemian keskellä ennennäkemätön talouden alamäki. Moni toimiala kärsii kysynnän laskusta, jopa romahtamisesta. Hanke on pitkin vuotta 2020 reagoinut muuttuneeseen tilanteeseen ketterästi. Yksi hankkeen kehittämistä konsepteista on kasvuklinikka, jonka tarkoituksena on esitellä teknologian murroksen sekä henkilöstön osaamisen kehittämisen tuomia mahdollisuuksia.

Työ ja ammatit muuttuvat — pysynkö perässä?

Ammattien ja työn muuttuessa meistä monella risteilee ajatuksia siitä, miten pitää ammattiosaamisensa työmarkkinakelpoisena. Ammattiosaamisen vahvistamiseen on tarjolla monipuolisia koulutus- ja opintoväyliä. On mahdollisuuksia tehdä erilaisia tutkintoja, tutustua jatkuvan oppimisen vaihtoehtoihin ja täydentää muuntokoulutuksella aiemman opistoasteen tutkintoa.

Resilienssitaidot muutoksessa elämisen voimavarana

Viimeisen puolen vuoden aikana jokainen meistä on varmaankin kohdannut elämässään ja työssään muutoksia, joita ei olisi vielä vuosi sitten osannut kuvitella. Monella suurin muutostekijä on ollut koronapandemia, mutta sen lisäksi jokaisella on elämässään omia vastoinkäymisiä, jotka vaativat selviytymistä. Tällöin olennaista ei ole pohtia sitä, mitä nämä vaikeudet ovat olleet, vaan sitä, miten ja millä taidoilla olemme niiden kanssa pärjänneet.