Voiko organisaation muutos tapahtua itseohjautuvasti?

Työelämän jatkuvasta muutoksesta ja organisaatioiden yhä kiihtyvästä muutostarpeesta on kirjoitettu jo lähes kyllästymiseen asti. Samanaikaisesti itseohjautuvuus on noussut johtamisen ja esimiestyön kuumaksi puheenaiheeksi. Näiden kahden asian yhteensovittaminen johtamistyössä ei kuitenkaan aina tapahdu itsestään ja ongelmitta.  

Podcastista hyötyä hankkeelle ja työntekijöille

Oletko aloittamassa podcastia tai pohditko, voisiko podcast sopia teidän hankkeeseenne tai organisaatioonne? Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa päätettiin toteuttaa idea hankepodcastista. Podcastin tekemiseen mahtui oppimista ja erehtymistä, mutta kaiken kaikkiaan niin tekijät, kuuntelijat kuin koko hankekin ovat olleet tyytyväisiä lopputulokseen.

Työelämän muutos ja kehitys

Muutos on pysyvää ja kehitys kehittyy, mutta pysyykö ihminen mukana? Onko meillä samanlaiset valmiudet tarttua uuteen vai jaetaanko nämäkin muutoskykyisyyden kortit jo syntymässä. Luontainen kiinnostus ja motivaatio oppia ja kehittyä antaa paremmat eväät digiaikaan – vai antaako? Meidän tulee saada mukaan niin hiljaiset kuin nopeasti muutokseen tarttuvat ja kovaääniset itsensä markkinoijat.

Online-pakopeli innosti tunnistamaan osaamista ja kehittämään tiimityötä

Online-pakopelielämys kehitettiin osaksi osaamisen johtamisen valmennuskokonaisuutta. Peli sai yrityksissä positiivisen vastaanoton, vaikka se edellytti mukaan heittäytymistä ja itsensä haastamista. Pelin parasta antia oli osallistujien kokemusten mukaan tiimin erilaisten vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen, yhdessä tekeminen, oivaltaminen ja onnistuminen.

Oppisopimuskoulutus jatkuvan oppimisen mahdollistajana

Työssä olevien jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen sekä tähän tuen tarjoaminen pk-yrityksille, oli yksi Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen yritysten kasvua tukevista toimenpiteistä vuonna 2020. Oppisopimuskoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelee nuorten lisäksi myös suuri joukko aikuisia työikäisiä ja työssä olevia. Ammatilliset tutkinnot tai niiden osat ja oppisopimuskoulutus tarjoavat joustavan tavan työntekijöiden, asiantuntijoiden ja esimiesten osaamisen päivittämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Koulutus ei takaa työtä, mutta helpottaa työllistymistä

Ammatit muuttuvat ja työnantajien vaatimustaso osaamisen osalta muuttuu tiuhaan – mitä mieltä on kouluttautua, jos se ei takaa työtä? Monet ovat ottaneet ajatukset koulutuksen kannattavuudesta tosissaan ja ovat kouluttautuneet monilla eri alojen tutkinnoilla. Mutta miksi? Sanotaan, että maisteritutkinnolla ei pääse edes kaupan kassalle töihin. Ja siivoojaksi vain siivousteknikon papereilla.

Profiant sparraa yritykset teknoloikkaan täsmävalmennuksella

Vantaan kaupungin kanssa toteutetussa työpajassa sparrattiin lähes 20 yritystä muutamassa puolikkaassa työpäivässä. Toteutetut sparraukset ovat osoittaneet yritysten tunnistavan herkästi omat ”pullonkaulansa”, mutta osaaminen pullonkaulan poistamiseen, teknoloikan vaatimusten ja tavoitteiden määrittelyyn sekä käytännön toteuttamiseen uupuvat.

Hankekieltä ja –kulttuuria

Käytetty sanasto ja kieleen kietoutunut huumori synnyttävät ryhmän sisäistä koheesiota. Lähtökohtana on, että kieltä ymmärretään. ’Vanha käsi’ on tullut tutuksi kaikille virtuaalikokouksissa istuneille. Muussa yhteydessä toteamus ei tarkoita yhtään mitään. Erityisesti tiukkoja ja vaikeita tilanteita pyritään keventämään huumoria sisältävällä vuorovaikutuksella.