Työelämän muutos ja kehitys

Muutos on pysyvää ja kehitys kehittyy, mutta pysyykö ihminen mukana? Onko meillä samanlaiset valmiudet tarttua uuteen vai jaetaanko nämäkin muutoskykyisyyden kortit jo syntymässä. Luontainen kiinnostus ja motivaatio oppia ja kehittyä antaa paremmat eväät digiaikaan – vai antaako? Meidän tulee saada mukaan niin hiljaiset kuin nopeasti muutokseen tarttuvat ja kovaääniset itsensä markkinoijat.

Online-pakopeli innosti tunnistamaan osaamista ja kehittämään tiimityötä

Online-pakopelielämys kehitettiin osaksi osaamisen johtamisen valmennuskokonaisuutta. Peli sai yrityksissä positiivisen vastaanoton, vaikka se edellytti mukaan heittäytymistä ja itsensä haastamista. Pelin parasta antia oli osallistujien kokemusten mukaan tiimin erilaisten vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen, yhdessä tekeminen, oivaltaminen ja onnistuminen.

Oppisopimuskoulutus jatkuvan oppimisen mahdollistajana

Työssä olevien jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen sekä tähän tuen tarjoaminen pk-yrityksille, oli yksi Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen yritysten kasvua tukevista toimenpiteistä vuonna 2020. Oppisopimuskoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelee nuorten lisäksi myös suuri joukko aikuisia työikäisiä ja työssä olevia. Ammatilliset tutkinnot tai niiden osat ja oppisopimuskoulutus tarjoavat joustavan tavan työntekijöiden, asiantuntijoiden ja esimiesten osaamisen päivittämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Koulutus ei takaa työtä, mutta helpottaa työllistymistä

Ammatit muuttuvat ja työnantajien vaatimustaso osaamisen osalta muuttuu tiuhaan – mitä mieltä on kouluttautua, jos se ei takaa työtä? Monet ovat ottaneet ajatukset koulutuksen kannattavuudesta tosissaan ja ovat kouluttautuneet monilla eri alojen tutkinnoilla. Mutta miksi? Sanotaan, että maisteritutkinnolla ei pääse edes kaupan kassalle töihin. Ja siivoojaksi vain siivousteknikon papereilla.

Profiant sparraa yritykset teknoloikkaan täsmävalmennuksella

Vantaan kaupungin kanssa toteutetussa työpajassa sparrattiin lähes 20 yritystä muutamassa puolikkaassa työpäivässä. Toteutetut sparraukset ovat osoittaneet yritysten tunnistavan herkästi omat ”pullonkaulansa”, mutta osaaminen pullonkaulan poistamiseen, teknoloikan vaatimusten ja tavoitteiden määrittelyyn sekä käytännön toteuttamiseen uupuvat.

Hankekieltä ja –kulttuuria

Käytetty sanasto ja kieleen kietoutunut huumori synnyttävät ryhmän sisäistä koheesiota. Lähtökohtana on, että kieltä ymmärretään. ’Vanha käsi’ on tullut tutuksi kaikille virtuaalikokouksissa istuneille. Muussa yhteydessä toteamus ei tarkoita yhtään mitään. Erityisesti tiukkoja ja vaikeita tilanteita pyritään keventämään huumoria sisältävällä vuorovaikutuksella.

Ei se, mitä viestimme, vaan miten viestimme

Olipa kerran projekti, jonka parissa työskenteli monta organisaatiota ja vielä enemmän henkilöitä. Heillä kaikilla oli selkeä tavoite, yhtenäiset työskentelytavat ja samanlaiset ajatukset kaikista asioista. Työryhmä teki harmonisesti töitä tavoitteen eteen ja se saavutettiin. Sen pituinen se. Tätä tarinaa ei ole kukaan koskaan kuullut. Se olisi varmasti jokaisen mielestä pöyristyttävän valheellinen väite.

Osaamisen johtamisella kasvuun

Urbaania kasvua Vantaa -hankeen kevään 2021 yhtenä palveluna toteutettiin vantaalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille osaamisen johtamisen ja osaamisen kehittämisen valmennusohjelma ”Osaamisella kasvuun!” (OSKA). Valmennusohjelman rakentaminen aloitettiin hankkeessa vuonna 2020 vastamaan teknologisen murroksen aiheuttamiin haasteisiin yrityksissä ja sitä kehitettiin ensin partneriyritysten kanssa.