Julkaisut

Luottamus ja tiimihenki liiketoiminnan uudistamisen takeina

Koronakevät sysäsi monet yritykset tiukkaan tilanteeseen yritystoiminnassa. Jotkut niistä pystyi kaivamaan vaihtoehtosuunnitelmansa pöytälaatikosta ja puhaltamaan niihin henkeä. Ne, joilla vaihtoehtosuunnitelmia ei ollut ennestään, saivat kaivaa kaiken yrittäjähenkensä ja terävöittää toimintansa sopeutumaan yhdessä yössä muuttuneeseen markkinatilanteeseen.

Oppisopimus avaimet käteen
-palveluna! Työntekijöiden osaamisen kehittämisen palvelut otettu innolla vastaan pk-yrityksissä

Kesäkuussa aloitimme Urbaania kasvua -hankkeessa testaamaan Ammatillisen osaamisen kehittämisen palvelua tarjoten sitä vantaalaisille pk-yrityksille kokeiltavaksi. Palvelun vastaanotto oli yrityskentällä menestys.

GSIP Expert Journal 1: Get to know the project and what happened in the first 6 months!

In his 1st Journal, Gabriel Amitsis, UIA expert of the GSIP project, discusses all key activities that you need to know about it, what the project is about and how it approaches its innovative solution to develop a solid local jobs and skills agenda applying a labour market innovation discourse that interrelates innovation with inclusive business growth.

Kesätervehdys Urbaania kasvua Vantaa -hankkeesta!

Korona toi haasteita hanketyöhön. Lisäksi henkilöstövaihdokset toivat uusia näkökulmia yhteistyöpainotteisen hankkeen työtapoihin. Tavoitteena hankkeessa on vahvistaa vantaalaisten pk-yritysten iskunkestävyyttä ja selviytymiskykyä – resilienssiä. Kevään aikana testattiin hanketoimijoidenkin resilienssitaitoja yllättävien muutosten myrskyssä.

Selviä VUCAsta: ole joustava, opettele koodaamaan ja ristiinpölytä – vastuu on sinulla!

Oppiminen, kehittyminen, osaamisen karttuminen, tietojen ja taitojen lisääntyminen. Kaikki kuvaavat tapahtuvaa muutosta positiivisella tavalla. Oppimisen prosessi ei ole vain tietyn ajanjakson asia, vaan oppimista tapahtuu kaiken aikaa, myös silloin kun se ei ole varsinainen päämäärä.

Urbaania kasvua Vantaa -hanke vastaa koronan kurittamien yritysten tarpeisiin monipuolisella palvelupaketilla

Koronakevät vaikutti myös Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen toimintaan ja suunniteltuihin sisältöihin. Hankkeessa aikaistettiin kasvudiili 2:n kehitys- ja testausvaiheita ja räätälöitiin palveluja koronan kurittamien yritysten tarpeisiin

a Tale of Growth – InfoCare Oy

Information technology service provider, InfoCare Oy piloted a concept for itself and capital city region companies in Vantaa with which success in the markets now and in the future is ensured. InfoCare Oy is a partner in the Urban Growth Vantaa project.

Kattava osaamisen kehittämisohjelma

Tietotekniikan palvelutarjoaja, InfoCare Oy pilotoi itselleen ja vantaalaisille pk-yrityksille konseptin, jolla taataan menestyminen markkinoilla nyt ja tulevaisuudessa. InfoCare Oy on Urbaania Kasvua
Vantaa -hankkeen partneri.

How may policy discourse influence local jobs and skills agendas? The case of the Vantaa GSIP Project

Transnational and comparative social policy research shows that integrating individuals with complex social problems (such as low qualifications, outdated skills and unemployment) into society and the labour market cannot be achieved solely by traditional employment measures (mostly income support and job-search assistance). Additional instruments are needed, for example vocational training programmes, public job-creation schemes, incentive reinforcement, employment assistance and upskilling, applied either at the national or regional / local level.